Rättelse av slutliga villkor för obligation utgiven 29 mars 2021 med ISIN: SE0013104494

| 11 juni, 2021 | 0 kommentarer

Som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2021 har de slutliga villkoren för obligation utgiven 29 mars 2021 med ISIN: SE0013104494 innehållit felaktiga datum för ränteförfallodagar. De slutliga villkoren för ovan nämnda obligation har nu justerats och anger nu korrekta ränteförfallodagar. De justerade slutliga villkoren finns att tillgå på Sparbanken Rekarnes hemsida. Rättelsen innebär att den första Ränteperioden, 8 april – 8 juli 2021, innehåller två ränteutbetalningar av kupongränta. Kupong betalas den 8 juni 2021 avseende ränta för de första 61 dagarna, och därefter på ordinarie ränteförfallodag den 8 juli 2021 avseende ränta för de därpå följande 30 dagarna. För båda ränteutbetalningarna tillämpas samma räntebestämmelsedag, 6 april 2021. Efter det löper kvartalsvisa betalningar på vanligt vis.

För ytterligare information

Swedbank AB (publ)
08-700 90 22
[email protected]

Haukur Andrésson
CFO, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64

[email protected]

Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 klockan 08:45 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *