Rättelse – pressmeddelande 24 november 2021 – Delårsrapport januari – september 2021

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

I pressmeddelande som publicerades den 24 november redovisades uppgifter som inte är aktuella, korrekt pressmeddelande framgår av texten nedan. Delårsrapporten är oförändrad.

Pressmeddelande 24 november 2021 – Delårsrapport januari – september 2021

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

(Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år)

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2021

  • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 0 (131) tkr
  • Periodens resultat uppgick till -262 (-255) tkr

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

  • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 251 (393) tkr
  • Periodens resultat1 uppgick till 153 169 (20 294) tkr

1 För perioden januari – september 2021 är 133 877 tkr direkt hänförlig till försäljningen av det fastighetsägande bolaget Bosjö Vindtyget 1 AB.

Bolagets verksamhet är nu inriktad på att följa den tidigare kommunicerade planen för utskiftning av kapital till bolagets aktieägare. Vid extra bolagstämman den 9 september 2021 beslutades om att inleda inlösenförfarandet och med avstämningsdag den 30 september 2021 utbetalades 90 kr per inlösenaktie.

Styrelsen avser att föreslå att resterande likvid från Försäljningen skiftas ut genom att,

  • cirka 65 kronor per aktie skiftas ut i början av andra kvartalet 2022 enligt samma förfarande som i september 2021, samt,
  • den mindre återstående delen av likviden från Försäljningen som bedöms kunna skiftas ut efter att Bolaget har likviderats preliminärt senast i början av 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *