Connect with us

Marknadsnyheter

Readly uppnår nio av tio hållbarhetsmål – inleder DEI satsningar

Published

on

Magasin- och tidningsappen Readly har släppt sin hållbarhetsrapport för 2023 med insikter i ESG-resultaten. Readly uppnådde 90 procent av sina hållbarhetsmål och höjdpunkterna inkluderar 5 procent ökat dagligt användande av appen och 12 procent ökat engagemang. Resultaten bidrar till Readlys övergripande mål att öka konsumtionen av journalistik och ge läsarna obegränsade möjligheter till kunskap, engagemang och rekreation.

Den totala digitala läsningen på Readly under 2023 resulterade i att koldioxidutsläpp motsvarande cirka 18 200 ton CO2e kunde undvikas. Detta är en ökning med 10 procent jämfört med 2022.

– Det gläder oss att se de samlade resultaten av vårt hållbarhetsarbete, särskilt det mervärde vi skapar för våra läsare. Insatserna från teamet leder till att den journalistiska mångfalden blir mer lättillgänglig för våra prenumeranter på ett planetvänligt sätt. Vi kommer nu vidareutveckla vår produkt och uppmuntra fler människor att utforska allt det kvalitativa innehållet i appen och tillbringa ännu mer tid med Readly, säger Philip Lindqvist, VD för Readly.

Under 2023 inledde Readly ett större strategiskt åtagande för mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI). En intern DEI-kommitté, med representanter från olika avdelningar, har skapats för att hålla i utbildningar, identifiera förbättringsområden och följa upp fastställda mål. Arbetet inkluderar integreringen av DEI-principer i policys, arbetssätt och beslutsprocesser.

– Baserat på vår senaste interna undersökning kommer 53 procent av våra anställda från olika internationella bakgrunder vilket understryker mångfalden av kulturer inom vårt team. Nu är vårt fokus att utnyttja kraften i dessa mångfacetterade perspektiv för att främja en verkligt inkluderande miljö. Vi ser framför oss en arbetsplats där varje individ inte bara uppmuntras att utvecklas personligen utan också ges möjlighet att bidra fullt ut till vår verksamhet genom sina unika bakgrunder och synsätt, säger Ranj Begley, Chief Content Officer och ordförande för DEI-kommittén.

Readly har också genomfört en testlansering av ljudfunktionalitet samt utökat utbudet av det innehåll som finns tillgängligt i mobilanspassat format. På så vis har läsupplevelsen blivit mer flexibel och innebär fler möjligheter för läsare att konsumera kvalitetsjournalistik.

Det enda målet som inte uppnåddes under 2023 var att minska utsläppet per anställd från affärsresor (+7%). Trots utmaningarna som Readlys globala närvaro medför i målet att minska flygresor, var de totala utsläppen under 2023 ändå cirka fyra gånger lägre än nivåerna före pandemin. Fokus under 2024 kommer handla om att främja internationell tågtrafik som ett hållbart resealternativ för anställda.

Flera höjdpunkter ur Readlys hållbarhetsrapport:

  • På marknader där Readly kontrollerar valet av leverantör steg andelen förnybar el till 56 procent (jämfört med 46% år 2022), vilket resulterade i en total andel förnybar energi (el, värme och kyla) på 78 procent (jämfört med 68% år 2022). För tredje året i rad har energiintensiteten per anställd minskat. 
     
  • Enligt Readlys globala användarundersökning med 6000 prenumeranter anser 85 procent av respondenterna att det är viktigt för dem att deras konsumtion av journalistik är så mångsidig som möjligt. 42 procent säger att användningen av Readly har ökat deras kunskap och förståelse för omvärlden.
     
  • För tredje året i rad tar Readly plats på Allbrights gröna lista över jämställda bolag. Readly har en könsfördelning på 50/50 i ledningsgruppen och bland chefer.
     
  • Under 2023 skapade Readly en intern DEI-kommitté för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering. En intern undersökning visar att 53 procent av arbetsstyrkan har en internationell bakgrund.

Läs Readlys hållbarhetsrapport 2023 i sin helhet.

För mer information
Linnéa Aguero, head of Communications & Sustainability
linnea.aguero@readly.com, 0725-03 32 31 

Om Readly
Readly är marknadsledande i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 7700 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1200 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2023 uppgick omsättningen till 677 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök https://corporate.readly.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.