Realheart har beviljats ytterligare två USA-patent

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande 2022-05-02

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta. Nu har bolaget beviljats ett nytt USA-patent som skyddar principen bakom detta i sin helhet fram till 2037. Dessutom har bolaget erhållit ett motsvarande skydd för sin sternalprotes, en separat produkt avsedd att underlätta vid thoraxkirurgi.

– Detta är oerhört välkommet eftersom det ger ett mycket starkt skydd i två lager för vårt artificiella hjärta på en av världens viktigaste marknader och ytterligare stärker vår totala patentportfölj, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

I december erhöll Realheart ett USA-patent som skyddar den unika pumpprincipen som används i Realhearts artificiella hjärta, men som också kan användas i andra produkter. Nu har man utöver det fått ett nytt patent, med nummer US11202902B2, som skyddar Realheart TAH som helhet. Detta patent är sedan tidigare beviljat i Europa, Japan och Australien.

Det andra patentet, med nummer US11191578B2, skyddar Realhearts sternalprotes, en innovation som går att likna vid ett blixtlås och som gör det möjligt att öppna och stänga bröstkorgen på nytt om det behövs efter ett kirurgiskt ingrepp. Den är också avsedd att lindra smärta. Även detta patent är sedan tidigare godkänt i Europa.

Båda de nya patenten gäller till 2037.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: [email protected]

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732, email: [email protected]

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.