Connect with us

Marknadsnyheter

Rebellion Operations AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2022

Published

on

Delårs­rapport januari-september 2022

For English version please see below

” Vi håller hög aktivitetsgrad på många fronter och utvecklar både organisationen och verksamheten i gruppbolagen såväl som i centrala funktioner. Jag kan kort sammanfatta det tredje kvartalet med fortsatt god efterfrågan för gruppbolagens tjänster och att vi som grupp kan välkomna två nya verksamheter till Rebellion.”, säger Amin Omrani, VD och grundare.

HIGHLIGHTS TREDJE KVARTALET

 • Rebellion har en underliggande organisk tillväxt om 27% (R12 Proforma).
 • Rebellion förvärvade två bolag under Q3 och i oktober gjordes första förvärvet utomlands.

TREDJE KVARTALET (1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Rebellion förvärvade 2 bolag under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var TSEK 201 840 (12 621).
 • EBITA för kvartalet uppgick till TSEK 40 964 (1 008) vilket motsvarar en marginal på 20,3% (8,0).
 • Periodens resultat var TSEK 13 243 (-531).
 • Koncernens kassaflöde ifrån rörelsen uppgick till 14 280 TSEK (16 858).

NIO MÅNADER (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Under de första nio månaderna tillkom 11 (4) bolag till gruppen.
 • Nettoomsättningen för perioden var TSEK 448 101 (26 538).
 • EBITA var TSEK 85 873 (3 979) vilket motsvarar en marginal på 19,2% (15,0).
 • Periodens resultat under januari till september var TSEK 30 683 (1 233).
 • Koncernens kassaflöde ifrån rörelsen uppgick till TSEK 41 405 (30 067).
 • Nettoskuld för gruppen uppgick till TSEK 528 739 (28 905) per sista september 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 31 oktober 2022 förvärvades Karlvognen A/S vilket är den första investeringen utanför Sverige.
 • Rebellion planerar att införa ett årligt återkommande lojalitetsprogram som kommer att inkludera samtliga anställda i gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Amin Omrani, VD och grundare                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

amin@rebellion.se                                                       tobias@rebellion.se

En digital investerarpresentation kommer att hållas den 29/11 kl 14.00. För anmälan vänligen kontakta emelie@rebellion.se  0721–511 433.
 

Vision – Rebellion ska vara ett hem för lysande företag och passionerade människor

Rebellion Operations AB (publ) publish Interim report for Q3 2022

“We maintain a high degree of activity on many fronts, and we keep developing both the organization and operations in the group companies as well as in central functions. I can summarize the third quarter with continued good demand for the group companies’ services and Rebellion welcomed two new businesses to the group.”, says Amin Omrani, CEO and Founder.

HIGHLIGHTS THIRD QUARTER

 • Rebellion has an underlying annal organic growth of 27% (R12 Proforma).
 • Rebellion acquired two companies during Q3 and the first acquisition outside Sweden was done in October.
   

THIRD QUARTER (1 JULY – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Rebellion acquired 2 companies during the quarter.
 • Net sales for the quarter were TSEK 201 840 (12 621).
 • EBITA was TSEK 40 964 (1 008) which corresponds to a margin of 20,3% (8,0).
 • Net income for the period was TSEK 13 243 (-531).
 • The groups cash flow from operations amounted to TSEK 14 280 (16 858).

NINE MONTHS (1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022)

 • During the nine months, 11 (4) companies were added to the group.
 • Net sales for the period were TSEK 448 101 (26 538).
 • EBITA was TSEK 85 873 (3 979), which corresponds to a margin of 19,2% (15,0).
 • Net income for the period from January to September was TSEK 30 683 (1 233).
 • The group´s cash flow from operations amounted to TSEK 41 405 (30 067).
 • Net debt for the group amounted to TSEK 528 739 (28 905) as of the end of September 2022.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • On October 31, 2022, Karlvognen A/S was acquired, which is Rebellions first investment outside Sweden.
 • Rebellion plans to introduce an annual loyalty program that will include all employees in the group.

For more information, please contact:

Amin Omrani, CEO and founder                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

amin@rebellion.se                                                             tobias@rebellion.se

An investor presentation will take place on the 29th of November at 14.00. To register for the call, please contact  emelie@rebellion.se  0721–511 433.

Vision – Rebellion is a home for brilliant companies and passionate people

Denna information är sådan som Rebellion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-24 08:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

 • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
 • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
 • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.