Regeringen beslutar att inte tillåtlighetspröva Igrenes ansökan

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

I enlighet med Miljöbalkens föreskrifter har Länsstyrelsen Dalarna underrättat Regeringen om Igrenes ansökan i november 2019 om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen.

Nu meddelar Regeringen genom miljöminister Isabella Lövin att Regeringen inte vidtar några åtgärder i anledning av underrättelsen från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna.

Som skäl till Regeringens beslut anges att Igrenes planerade verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i Miljöbalken om obligatorisk Regeringsprövning och att det saknas skäl att vidta någon åtgärd i anledning av Igrenes ansökan.

 

Regeringens beslut innebär att Miljöprövningsdelegationen nu kan slutföra pågående kommunikation med Igrene och därefter självständigt fatta beslut i frågan om miljötillstånd.

Igrene har i sin ansökan utvecklat och motiverat de miljömässiga argument som talar för naturgasutvinningen i Siljansringen. Igrene vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger miljömässiga fördelar.

Per Ahlenbäck, vd

+4670 224 29 80

[email protected]

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna ansökt om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *