Regeringen ger myndigheter uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem

| 4 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen ger fyra myndigheter i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet i elsystemet. Smart teknik och energilagring kan både skynda på energiomställningen och sänka elräkningarna.

– Efterfrågeflexibilitet tillåter hushåll och företag, genom smartteknik och energilagring, att spela en viktig roll i den gröna omställningen och att få ner höga elräkningar. Flexibilitet gör det också möjligt att ansluta mer förnybar elproduktion och bidra till att skapa fler gröna jobb med snabbare anslutningar för gröna fossilfria industrier, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Ökad flexibilitet kan till exempel innebära att optimera uppvärmning med hjälp av teknik eller att lagra el när det är billigt för att använda den när priset är högt eller nätet är överbelastat. Det handlar inte om att elkonsumenter ska ändra på vilket sätt de förbrukar el, utan om vid vilken tidpunkt elen dras från nätet.

Med de rätta åtgärderna kan flexibilitet bli en viktig del av samhällets elektrifiering. Regeringen bedömer att samordnade och strategiska åtgärder från myndigheterna krävs och ger därför Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Swedac följande fem deluppdrag:

  1. Svenska kraftnät ska främja förutsättningar för flexibilitet, inklusive hos små kunder, på marknader inom Svenska kraftnäts ansvarsområde.
  2. Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet på slutkundsmarknaden.
  3. Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet på lokal nivå där det blir samhällsekonomiskt effektivt på kort eller längre sikt.
  4. Energimyndigheten och Swedac ska främja smart styrning av elanvändning.
  5. Myndigheterna ska göra en gemensam sammanställning av vad som görs för att främja flexibilitet, en analys av om det krävs ytterligare åtgärder för att potentialen för flexibilitet ska realiseras och lämna förslag på en handlingsplan för implementeringen av eventuella ytterligare åtgärder. Åtgärdsförslagen ska utgå ifrån elanvändarens behov och se till att det blir enkelt och lönsamt för användaren att bidra till flexibilitet.

Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
[email protected]
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.