Connect with us

Marknadsnyheter

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att upphandla förbrukningsflexibilitet

Published

on

I går gav regeringen Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att genomföra upphandling av förbrukningsflexibilitet under höglasttimmar och under perioden 1 december 2022 till och med 31 mars 2023.

– Uppdraget skapar nya förutsättningar för att redan denna vinter dämpa elpriserna i Sverige när elförbrukningen är som störst och därtill bidra till minskad fossileldad elproduktion inom EU, säger energi-och näringsminister Ebba Busch.

Uppdraget har till syfte att minska bruttoelförbrukningen under de timmar då elförbrukningen är som störst och därigenom bidra till en att dämpa elpriserna samtidigt som försörjningstrygghetens stärks. Svenska kraftnät får även i uppdrag att fastställa höglasttimmar samt följa upp den uppnådda förbrukningsminskningen.

Utöver positiva effekter för elpris och försörjningstrygghet bidrar minskad elförbrukning under höglasttimmar även till att minska behovet av fossilbaserad elproduktion inom unionen då exempelvis gaseldad elproduktion ofta är den produktion som återfinns på marginalen under höglasttimmar inom EU. Genom att förbrukningen minskar under höglasttimmar minskar även sannolikheten för bristsituationer i Sverige och därmed sannolikheten att fossilbaserad elproduktion inom effektreserven behöver aktiveras.

För närvarande genomför svenskt näringsliv, hushåll, kommuner och regioner samt statens myndigheter en mängd olika åtgärder för att spara och effektivisera användningen av energi och därmed bidra till de gemensamma målen. Regeringen bedömer dock att det finns behov av att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa minskad elförbrukning under höglasttimmar eftersom påverkan på elpris, försörjningstrygghet och minskad fossilbaserad elproduktion kan antas vara som störst då. 

Vid genomförandet av uppdraget ska Svenska kraftnät anpassa upphandlingens omfattning med hänsyn till effekten av andra åtgärder som har vidtagits av regeringen och statliga myndigheter i syfte att minska bruttoelförbrukning. Svenska kraftnät ska även beakta kostnadseffektivitet utifrån anbudens förväntade nytta för elanvändare i Sverige och vid behov föreslå alternativa åtgärder med motsvarande nytta.

Den 28 oktober slutredovisade Svenska kraftnät ett tidigare förberedande regeringsuppdrag avseende upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige. Med detta uppdrag tar regeringen nästa steg och konkretiserar det tidigare uppdraget. Regeringen arbetar samtidigt vidare med frågan om upphandling av planerbar elproduktion.

Kontakt:

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
[email protected]
076-1261828

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.