Regeringen tillsätter en utredning för att stärka beredskapen i arbetslivet

| 2 juli, 2022 | 0 kommentarer

Sedan den nu gällande beredskapslagen utformades på 1980-talet har arbetsrätten och totalförsvaret genomgått stora förändringar. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att se över hur väl den arbetsrättsliga beredskapsregleringen och bestämmelser i arbetslivet fyller sin funktion att stärka totalförsvaret.

– Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och en upprustning av Sveriges försvarsförmåga pågår. Det är centralt för totalförsvaret att samhällsviktig verksamhet fortsätter att fungera och att kritisk infrastruktur upprätthålls också i krig eller krigsfara. Regeringen gör nu en ordentlig översyn av beredskapslagen i syfte att skapa en ordning som håller över tid. Den nya lagstiftningen ska innebära att arbetsrätten snabbt ska kunna anpassas efter särskilda omständigheter, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

En särskild utredare ska analysera behoven av en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning och av ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens bestämmelser om beredskap, föreslå hur en sådan lagstiftning ska utformas, och ta ställning till skriftlighetskravet vid ingående och uppsägning av kollektivavtal. Syftet med utredningen är att stärka beredskapen i arbetslivet.

Regeringen har utsett Lars Dirke som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Kontakt

Tora Heckscher
tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-093 50 83
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.