Rekordhög framtidstro hos exportföretagen

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

De svenska exportföretagens ser mycket ljust på framtiden – Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro har aldrig tidigare varit så högt. Indexet är markant högre än för sex månader sedan och har tagit ett jättekliv jämfört med situationen för ett år sedan.

– Nu när pandemin verkar avta ser företagen åter ljust på framtiden. Exportföretagens höga framtidstro är väldigt viktig för jobben och den ekonomiska tillväxten, eftersom exporten står för nästan halva Sveriges BNP, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit (SEK).

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg för ett år sedan på minus 35 och i höstas på plus 29. Nu tar det ytterligare ett stort kliv uppåt till rekordhöga plus 46, vilket är det högsta värdet i Exportkreditbarometerns historia.

Sex av tio, 58 procent, av landets största exportföretag räknar med en ökad orderingång under det kommande året. Det är en tydlig ökning jämfört med i höstas, då motsvarande andel var 51 procent.

Fler än hälften av företagen förväntar sig en ökad efterfrågan, vilket ger dem ännu bättre förutsättningar att investera i grön omställning. Tajmingen för det är utmärkt – tillväxtprognoserna i stora delar av världen är goda, det finns mycket kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större, säger Catrin Fransson.

Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året. Även det är en kraftig ökning jämfört med i höstas, då vart tredje företag räknade med ett ökat antal anställda.

– Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer vara avgörande för företagens förmåga att kunna investera i klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft, säger Catrin Fransson.

Hälften av företagen, 51 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I höstas var motsvarande andel 43 procent. Företagens likviditetssituation är mycket stark, över hälften anger att deras likviditetssituation har stärkts under de senaste sex månaderna och även framåtblickande ser det ljust ut.

Exportföretagens framtidstro
I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har indexet som lägst varit minus 35 vilket skedde under pandemivåren 2020. Den högsta noteringen, 46, är från våren 2021.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 6 april–4 maj 2021. Vårens fullständiga rapport presenteras den 7 juni.

Kontaktinformation
Catharina Henriksson
Ansvarig för Exportkreditbarometern
[email protected]
Mob: 0766-77 59 09

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *