Connect with us

Marknadsnyheter

Rekordhögt halvårsresultat för Emirates Group

Published

on

Emirates Group presenterar nu sitt halvårsresultat för räkenskapsåret 2022–23. Koncernen rapporterar en nettovinst för halvåret 2022–23 på 4,2 miljarder AED (1,2 miljarder US-dollar), ett rekordhögt halvårsresultat och en vändning på nästan 10 miljarder AED från förlusten på 5,7 miljarder AED (1,6 miljarder US-dollar) under samma period förra året.

Koncernens intäkter uppgick till 56,3 miljarder AED (15,3 miljarder US-dollar) för de första sex månaderna 2022–23, vilket är en ökning med 128 % från 24,7 miljarder AED (6,7 miljarder US-dollar) förra året. Anledningen tros vara den starka efterfrågan på flygtransporter över hela världen i och med att de pandemirelaterade reserestriktionerna ytterligare lättades och togs bort.  

Koncernen avslutade det första halvåret 2022–23 med en stark kassa på 32,6 miljarder AED (8,9 miljarder USD) den 30 september 2022, jämfört med 25,8 miljarder AED (7,0 miljarder USD) den 31 mars 2022. Koncernen har kunnat utnyttja sina egna starka kassareserver för att stödja affärsbehov, inklusive skuldbetalningar och pandemirelaterade åtaganden. 

– Koncernens rekordresultat för de första sex månaderna 2022–23 är ett resultat av framdrivande planering, smidiga affärer och strålande insatser från vår begåvade och engagerade personal. Inom hela koncernen har återhämtningen av vår verksamhet accelererat i takt med att fler länder har lättat och tagit bort reserestriktionerna. Vi stod redo och var bland de första att tillgodose den starka efterfrågan från kunderna. Detta tack vare våra robusta affärsplaner, stödet från våra branschpartners och våra pågående investeringar i personal, teknik, produkter och tjänster. Under de kommande månaderna fortsätter vi att fokusera på att återställa vår verksamhet till den nivå som rådde före pandemin och rekrytera rätt kompetens för våra nuvarande och framtida behov. Vi förväntar oss att kundernas efterfrågan inom våra affärsområden kommer att vara fortsatt stark under H2 2022–23. Men vi ser även utmaningar framöver och håller ett vakande öga på inflationskostnader och andra makro-utmaningar, som den starka amerikanska dollarn och finanspolitiken på de stora marknaderna. Koncernen förväntar sig att återgå till sin tidigare lönsamhet i slutet av räkenskapsåret, säger Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman och Chief Executive på Emirates Airline och Group.  

  • Group: Rekordvinst på 4,2 miljarder AED (1,2 miljarder US-dollar) för halvåret 2022–23 återspeglar en stark vändning och återhämtning efter fjolårets förlust på 5,7 miljarder AED (1,6 miljarder US-dollar). Intäkterna ökade med 128 % till 56,3 miljarder AED (15,3 miljarder US-dollar). 

  • Emirates: Intäkterna ökade med 131 % till 50,1 miljarder AED (13,7 miljarder US-dollar) och vinsten uppgick till 4,0 miljarder AED (1,1 miljarder US-dollar) jämfört med en förlust på 5,8 miljarder AED (1,6 miljarder US-dollar) under samma period förra året. Resultatet visar flygbolagets förmåga att tillgodose den starka efterfrågan från passagerarna i alla regioner genom kapacitetsuppbyggnad och högkvalitativa produkter.  

  • dnata: Intäkterna fördubblades till 7,3 miljarder AED (2,0 miljarder US-dollar) och vinsten uppgick till 236 miljoner AED (64 miljoner US-dollar) jämfört med 85 miljoner AED (23 miljoner US-dollar) under samma period förra året. Kostnadsinflationen i hela verksamheten dämpar resultatet trots att verksamheten ökar. 

I linje med den ökade kapaciteten och efterfrågan av affärsverksamheten ökade Emirates-koncernens personalstyrka med 10 % jämfört med den 31 mars 2022, till ett totalt antal på 93 893 den 30 september 2022. Både Emirates och dnata har också inlett riktade rekryteringskampanjer för att stödja sina framtida behov. 

Läs mer i orginalpressmeddelandet på https://www.emirates.com/media-centre/

För mer information, vänligen kontakta: 
Fannie Friberg, Spotlight
Telefon: 073-531 49 78  
E-mail: [email protected]  

Om Emirates
Historien om Emirates började 1985 när vi startade verksamheten med bara två flygplan. Idag flyger vi världens största flygplan, Airbus A380 och Boeing 777, och erbjuder våra kunder bekvämligheter med de senaste och mest effektiva wide-body maskinerna i skyn. Vi inspirerar resenärer runt om i världen med vårt växande nätverk av destinationer, vårt branschledande underhållningssystem ombord, mat med doft och smak av olika destinationer samt service i världsklass.  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.