Remissvar Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen: Regionala cykelplanen för Stockholms län

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

Corona förändrar resmönster över hela världen. Nu undviker vi kollektiva färdmedel för att minska smittspridningen. Vi ser en boom för transporter med cyklar och olika former av elcyklar. Positivt både för folkhälsan och ett miljövänligt sätt att transportera personer och gods. Resor upp till 2 mil inom städerna genomförs nu med lätthet med denna nya typ av fordon, som går under samlingsnamnet micromobilitet, säger Per-Erik Eriksson företrädare för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen

Våra nordiska länder storsatsar för att möta det växande intresset för micromobilitet. Danmark har precis aviserat en satsning på nationella cykelstråk på 520 miljoner DKK för att binda ihop landet med cykelbanor. Landets huvudstad Köpenhamn är redan nu rankad som den mest cykelvänliga staden i världen, enligt Copenhagenize index.

Finska Helsingfors har antagit en offensiv cykelstrategi för att utveckla staden. Man har anlagt 150 mil cykelbanor och har också planer på att bygga världens längsta cykelbro för att binda ihop stadens öar. Här finns också tydliga årsplaner på hur cykelnätet skall byggas ut, hur man skall underlätta med parkering av cyklar och hur man skall kunna ta med sig cyklar på kollektivtrafik. I detta perspektiv är det glädjande att Stockholmsregionen nu har lanserat en ambitiös plan för cykling och cykelinfrastruktur.
Från SVMF sida vill vi inledningsvis lyfta ett antal parametrar i hur vi anser att man skapar en säker och tillgänglig cykelinfrastruktur:

Satsning på bredare cykelbanor i sammanhängande stråk med separering av gående och cyklister på cykelbanor och säkrare passager av gator med biltrafik. Cykelbanan bör vara tydlig markerad med färg och symboler. Väl utformade vägmarkeringar ger en tydlig avgränsning inom vilka ytor cyklister skall hålla sig på vägbanan. Ett förebyggande underhåll för att motverka skador som hål och sprickor, som annars utgör en risk för olyckor och ett bättre vinterunderhåll av cykelbanor för att cykling skall ske året runt.

Ibland blir det för stort fokus på de allra snabbaste cyklisterna, bör inte fokus läggas på medelanvändaren och att öka andelen cyklister snarare än fokusera på de snabbaste och mest vana cyklisterna? Även att det är möjligt för barn att cykla tryggt och säkert.
Vi ser en sjunkande cykelandel bland barn och unga i Sverige. Trenden visar att andelen som cyklar har minskat kraftigt de senaste 20 åren. En orsak till det är att föräldrar upplever trafikmiljön som osäker och därför skjutsar barnen i bil. I Stockholmsregionen bor 73 procent av barnen inom 2 kilometer från sin skola och nästan hälften inom 1 kilometer.

För att vägmarkeringar och cykelsymboler på marken ska fungera krävs:

  • Att separeringslinjer utförs heldragna så att vi uppnår komfortabel körledning
  • Att vägmarkeringarna underhålls så funktionskraven upprätthålls under hela sin livslängd
  • Att vägmarkeringarna hålls synbara även vintertid genom effektiv snöröjning så långt det är möjligt
  • Att vägmarkeringarna rengörs från smuts under alla årstider

Cykelmotorvägar är ett intressant alternativ där det är trångt om utrymme (se danska exemplet The Snake i Köpenhamn) Helt planseparerad infrastruktur som ett alternativ som gör det möjligt att kombinera cykel med andra trafikslag.

För hela remissvaret läs bifogad pdf:fil

Per-Erik Eriksson

Företrädare
0730-207550
[email protected]

Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen är en intresseorganisation för företag och organisationer verksamma inom vägmarkeringsbranschen. Vi är en medlemsorganisation med 35 företag verksamma i Skandinavien. Föreningens mål är att företräda branschen inför stat, kommun och andra myndigheter i frågor gällande vägmarkeringar, samt genom forskning och utvecklingsarbete främja utvecklingen inom branschen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *