Connect with us

Marknadsnyheter

RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Published

on

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 11 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (10 151).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -37 601 TSEK (-41 563).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,57 SEK (-1,79).
 • Koncernens soliditet uppgick till 38,7% (85,8%).

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (549).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 351 TSEK (-17 345).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (-0,83).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
Tredje kvartalet

 • 13 juli – RhoVac  ABavslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för handel med konvertibellån
 • 15 juli – RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan
 • 9 augusti – Styrelsen beslutar om en första delåterbetalning av konvertibellån’
 • 26 augusti – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2022.
 • 26 augusti – Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac AB 1 september.
 • 26 augusti – Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
 • 16 september – RhoVac AB ställer in planerad extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 18 oktober – Styrelseledamot i RhoVac AB avgår på grund av hälsoskäl.

VD LARS HEDBYS HAR ORDET                                  

Det har nu gått några månader sedan vi presenterade resultaten från RhoVacs kliniska fas IIb-studie som inte lyckades visa önskad effekt. Vi har som tidigare rapporterat tagit konsekvensen av detta och arbetar nu med att söka efter möjligheter till ett samgående med ett annat bolag som alternativ till en likvidation. Vi bedömer att ett samgående skulle kunna ge våra aktieägare ett attraktivt alternativ till likvidation under rätta förutsättningar. Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen förväntade men givet att ett samgående skulle kunna vara en intressant väg framåt, beslutade vi att skjuta upp den stämma vi hade planerat till början av oktober. Vi är i skrivande stund inte färdiga med utvärderingen av möjligheter till samgående men kommer att kalla till en stämma när utvärderingen är klar och vi kan besluta om nästa steg för RhoVac.

I mitten av juli lämnade VD Anders Månsson in sin avskedsansökan och vid månadsskiftet augusti/september lämnade han formellt över ansvaret till undertecknad som fram till dess varit en medlem i styrelsen och därmed samarbetat med Anders på nära håll i flera år. Jag vill här personligen tacka Anders för en fantastisk insats som VD för bolaget under den kritiska tiden då vi byggde bolaget för att kunna göra en attraktiv affär. Tyvärr blev det inte så men för alla som arbetat med läkemedelsutveckling en längre tid är det inte helt oväntat men givetvis tråkigt när fas IIb-studier inte visar den önskade effekten. Det är en del av vår värld.

Under kvartalet betalade vi tillbaka en del av det konvertibellån som vi lanserade i våras och vi räknar med att som planerat, kunna betala igen den resterande delen med ränta tidigt under 2023. Vi utgår från att vi då fått den sista utbetalningen från vårt stora EU-bidrag och vår skattekredit från det danska skatteverket för 2021. Skattekrediten för 2022 förväntar vi komma i slutet av 2023.

Efter kvartalets slut meddelade vi att en av RhoVacs grundare Anders Ljungqvist tyvärr tvingas avgå som ledamot i styrelsen på egen begäran. Anders gör detta av hälsoskäl och behöver kunna fokusera på sin hälsa och familj. Anders har genom åren haft många roller inklusive VD-skapet under börsnoteringen och de senaste åren som styrelseledamot. Han har en mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling inte minst i frågor som rör myndighetskrav och tillverkning och har varit en viktig person i ledningsgrupp och styrelse, alltid med en värme och stark integritet och alltid snar till att hitta konstruktiva lösningar på problem som vi stått inför. Han kommer givetvis att vara saknad av oss alla i bolaget.

Avslutningsvis arbetar vi vidare med att minimera kostnader och förbereda bolaget för antingen ett samgående eller en likvidation och att säkerställa att bolaget givet omständigheterna, är i gott skick oavsett vägval när tiden är inne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys – VD RhoVac AB
Telefon: +46 737517278 
E-post: [email protected]

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändringar i Castellums styrelse

Published

on

By

Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Anna Kinberg Batra blev invald i Castellums styrelse vid årsstämman 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

”Vi önskar Anna lycka till i sitt nya uppdrag och tackar för hennes stora engagemang och bidrag till Castellum under sin tid i styrelsen”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

Published

on

By

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2022 via digital sändning onsdag 8 februari kl 14.00. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar årets resultat.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking

Published

on

By

PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som drivs med vätgas.

EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio europeiska länder.

PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

”Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet”, säger Lisa Kylhammar, SVP Engineering på PowerCell. ”Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera.”

Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell. ”Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg.”

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om Clean Aviation

Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-aviation.eu

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.