Connect with us

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) ingår ett avtal med ABENA, vilket möjliggör en positiv avslutning av rekonstruktionsprocessen

Published

on

S2Medical AB (publ), pionjärer inom sårbehandling och bekämpning av multiresistenta bakterier, meddelar härmed att bolaget har ingått ett avtal om överföring av teknologi med det globala hälsovårdsföretaget ABENA. Avtalet har skrivits med Finess Fastigheter AB som är ett av ABENAS helägda dotterbolag i Sverige.

Affärstransaktionsavtalet behandlar ABENAs köp av S2Medicals Epiprotect-teknologi och tillgångar relaterade till Epiprotect och därmed även övertagande av kostnaderna relaterade till teknologin från och med 1 januari 2024, såsom tillverkning, försäljning, vissa anställda direkt kopplade till Epiprotect etc. Detta avtal kommer att möjliggöra för S2Medical att frigöra de ekonomiska resurser som krävs för att bolaget framgångsrikt ska kunna avsluta sin rekonstruktionsprocess och samtidigt minska bolagets kostnader för att säkerställa bolagets livskraft. Avtalet är beroende av att en planförhandling genomförs inom ramen för rekonstruktionen och att bolagets fordringsägare accepterar en ackordsbetalning om 35 % av deras fordran eller alternativt utbyte av fordran mot aktier i bolaget genom en riktad kvittningsemission. Bolagets största fordringsägare, som representerar cirka 74 % av fordringarna, har vid kontakt ställt sig positiva till förslaget om skuldreglering genom i huvudsak nedskrivning.

ABENA är ett danskt, familjeägt företag grundat 1953. Sedan starten har ABENA utvecklats till en internationell aktör inom hälsovårdsindustrin, som inkluderar en portfölj av sårvårdsprodukter som säljs både genom sin egen försäljningsorganisation och genom ett globalt nätverk av distributörer. ABENA har under åren expanderat sin verksamhet och erbjuder idag över 36 000 produkter till olika branscher. ABENA har 15 dotterbolag och sysselsätter över 2000 personer globalt med en omsättning på cirka 10 miljarder SEK. Abena har produktionsanläggningar i Danmark, Sverige och Frankrike.

ABENA och S2Medical delar ett betydande och gemensamt intresse av att förbättra situationen för patienter som lider av kroniska sår och brännskador och ser därmed detta som ett bra tillfälle att samarbeta om att utöka försäljningen av Epiprotect-produkter genom ABENAs befintliga nätverk.

ABENA kommer att betala 5,28 miljoner SEK till S2Medical för Epiprotect-teknologin och tillgångarna relaterade till Epiprotect. 

S2Medical kommer initialt att fortsatt producera Epiprotect, samt genomföra konsultarbete åt ABENA. Det löpande konsultarbetet har ett värde om ca 3,36 miljoner SEK under 2024 och är kopplat till en löpande royalty som ger bolaget 2% av omsättningen samt 10% av den totala nettovinsten av Epiprotect. Det har också avtalats att betala en efterlikvid om 1 miljon SEK till S2Medical i januari 2025 baserat på att vissa milstolpar uppnås under 2024.

För S2Medical innebär detta avtal med ABENA minskade kostnader och säkrar en stabil inkomstkälla från konsultarbete och royalty. Företaget ser därför goda möjligheter att uppnå positivt kassaflöde redan under 2024.

Efter försäljningen av Epiprotect-teknologin har S2Medical fortfarande flera mycket starka produkter och teknologier i sin portfölj, såsom; IvaQ, ett system för undertrycksbehandling av sår, Instagraft för hudtransplantation, samt antimikrobiella peptider för behandling av multiresistenta bakterier.

”Jag är glad att kunna tillkännage detta avtal mellan S2Medical och ABENA, vilket markerar en vändpunkt i vår resa. Genom att överföra Epiprotect-teknologin till ABENA, frigör vi avgörande resurser för att framgångsrikt slutföra vår rekonstruktionsprocess, säkerställa företagets överlevnad och framtida tillväxt. Detta partnerskap stärker inte bara möjligheterna för Epiprotect-teknologin att gagna patienter som lider av sår, utan initierar också ett nytt kapitel för S2Medical där vi kan låta våra egna återstående produkter och teknologier växa globalt med hjälp av ABENAS starka nätverk. Jag är övertygad om att vårt fortsatta samarbete med ABENA kommer att öka vår globala räckvidd och förbättra vår förmåga att tjäna dem som behöver det mest, samtidigt som vi rör oss mot positivt kassaflöde redan under 2024,” säger företagets VD Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 09:57 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.