Connect with us

Marknadsnyheter

Så påverkas olika branscher ekonomiskt av attackerna i Röda havet

Published

on

Företag står inför den senaste utmaningen i leveranskedjan när handelsfartyg undviker en av världens mest trafikerade sjöfartsrutter. De ekonomiska konsekvenserna varierar från sektor till sektor. Företag som har lärt sig av det senaste årens störningar kommer dock att ha bättre förutsättningar att hantera de nuvarande problemen.

Global CIO Equity at Allianz Global Investors
Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity at Allianz Global Investors förklarar i en krönika hur olika branscher påverkas av attackerna i Röda havet.

Många företag håller för närvarande noga koll på händelserna i Röda havet: Houthi-rebellernas attacker mot handelsfartyg får rederier att leda bort sina fartyg från en av världens mest trafikerade sjöfartsrutter. Attackerna utgör ett allvarligt hot mot den globala handeln. Omkring en tredjedel av världens containertransporter strömmar genom Suezkanalen, som i första hand förbinder Europa och Asien. Hittills har störningen inte påverkat leveranskedjor och företag i samma utsträckning som covid-19-pandemin. Men, förlängda oroligheter kan leda till förseningar i leveranser och högre kostnader för företagen – och i slutändan för konsumenterna – vilket kan utlösa ett nytt inflationstryck. För investeringar skapar detta en blandad bild för olika sektorer.

Kortsiktiga möjligheter för rederier
På kort sikt kan en eventuell ökning av rederiernas lönsamhet förväntas. Enligt World Container Index har containerpriserna stigit med 61% under de två sista veckorna i december. Under överskådlig framtid kommer många företag att avleda sina fartyg från Röda havet till den längre alternativa rutten runt Godahoppsudden vid Afrikas södra spets – vilket lägger till cirka 10 dagar till resan. Förändringen bör bidra till att absorbera en del av överskottskapaciteten, eftersom längre restider kräver fler fartyg. Längre transporttider bör också stödja tillväxten av rörelsekapitalet. Men trots detta är ändå försiktighet berättigad när det gäller utsikterna för rederier. Om attackerna avtar – inte minst på grund av de motåtgärder som USA och Storbritannien vidtagit – kommer containerraterna att sjunka igen och överkapaciteten kommer återigen visa sig vara en utmaning. Samtidigt kan flygfraktföretag också dra nytta av det, eftersom företag som normalt skulle ha transporterat sina varor till sjöss kommer att försöka säkerställa snabbare leverans av sina varor.

Stigande kostnader inom detaljhandeln
Detaljhandeln är troligen mest drabbad av konflikterna, eftersom en stor andel är beroende av varutransporter från asiatiska tillverkare. Längre leveranstider kan leda till förseningar i upphandlingen av varor och högre kostnader. J.P. Morgan uppskattar att fraktkostnaderna för modehandlare står för cirka 4% av kostnaden för sålda varor och 2% av omsättningen. Förseningar i sjötransporter kan därför få vissa återförsäljare att skicka varor med högre värde med flygfrakt – till en högre kostnad. Detta mildras av befintliga lagernivåer, som i allmänhet är höga och fraktkostnaderna är vanligtvis låsta över längre tidsperioder. Som ett resultat av detta kommer den fulla effekten på avistakurserna först efter en tid. Men om fraktpriserna från Asien till Europa fördubblas eller tredubblas under en längre tidsperiod kommer dessa extra kostnader att minska vinstmarginalerna.

Ambivalens inom tekniksektorn
Påverkan på tekniksektorn kommer å andra sidan att vara blandad. De flesta teknikprodukter (inklusive halvledare, smartphones och bärbara datorer) fraktas med flyg och inte sjövägen. Företag som är beroende av större gods som transporteras till sjöss – som tv-apparater, maskiner och fordon – är därför mer utsatta. Särskilt biltillverkarna bör påverkas av utvecklingen i Röda havet, eftersom lagren här redan har minskat de senaste månaderna. Redan före den senaste störningen hade de dagliga charterpriserna för transoceanska bilfartyg enligt uppgift stigit till 105 000 USD, jämfört med cirka 16 000 USD för två år sedan. Leverantörer av halvledare till bilindustrin skulle i sin tur påverkas om biltransporter störs kraftigt. På andra håll kan teknikföretag verksamma inom områden som försvar och cybersäkerhet dra nytta av en intensifiering av konflikterna.

Katalysator för värden inom energi
Energiaktier är för närvarande gynnsamt värderade på grund av deras starka balansräkningar och fria kassaflöde. Tack vare nuvarande oljepriser kan höga utbetalningar till aktieägarna förväntas. Dessa kan bli ännu högre om kriget i Mellanöstern eskalerar. Enligt US Energy Information Administration transporterades 12% av all sjöburen olja som omsattes under första halvåret 2023 genom Bab al-Mandabsundet, SUMED-rörledningen (i Egypten) och Suezkanalen. Siffran för flytande naturgas var 8%. Så sent som i december ska olje- och bränsletanktrafiken i Röda havet ha varit stabil. Om rebellerna riktar sin uppmärksamhet mot Hormuzsundet – den smala vattenvägen mellan Oman och Iran genom vilken omkring en femtedel av all världens olja flödar varje dag – skulle detta vara en viktig katalysator för oljepriserna – och potentiellt för energilagren.

Fokus på kvalitet
Många företag har gjort sina hemläxor som svar på de senaste omvälvningarna i den globala handeln – från Covid-19-pandemin till kriget mellan Ryssland och Ukraina till handelsspänningarna mellan USA och Kina. Situationen i Röda havet kan ytterligare påskynda den regionalisering av försörjningskedjor som redan pågår. Många företag har redan testat ”nearshoring”, det vill säga flytt av produktions- eller leveransverksamhet till ett land som ligger närmare efterfrågan på de tillverkade produkterna. Och många fler företag investerar i teknik som ger dem bättre överblick över sina leveranskedjor och lagerhantering för att undvika förseningar och flaskhalsar på grund av störningar. Kvalitetsföretag som har byggt upp mer motståndskraft i sin verksamhet sedan pandemin kommer bättre att klara av dagens utmaningar och absorbera eventuella högre kostnader. Det beror på att de även kan erbjuda viktiga produkter till priser som inte har en betydande negativ inverkan på deras marknadsandel.

 

Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity at Allianz Global Investors

 

 

 

Mikael Zillén
Presskontakt Sverige
mikael.zillen@boxcomm.se

Allianz Global Investors är en ledande global aktiv kapitalförvaltare. Bolaget tillhandahåller produkter inom de flesta tillgångsslag och deras expertis sträcker sig från utvecklade till tillväxtmarknader, från enskilda länder till globala strategier, från tematiska till sektorsportföljer. De har ett särskilt starkt engagemang inom ESG och Impact Investing vilket inte minst visar sig i att de som aktieägare aktivt driver hållbarhetsfrågor och i deras arbete med att ta fram nya standarder inom området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.