Connect with us

Marknadsnyheter

Så skapas ett framgångsrikt ledarskap 2024

Published

on

Hur vi arbetar har under de senaste åren förändrats rejält, där ny teknik och distansarbete innebär utmaningar för landets chefer. Högskolans Väst och Folkuniversitetets nya akademiska ledarskapsutbildning har därför skräddarsytts med det moderna ledarskapet i fokus. Inför kursstarten bjuder utbildningsledare Louise Eriksson på några av de viktigaste insikterna som alla chefer bör ha i bakhuvudet.

Som följd av pandemin har krav på flexibilitet växt fram där distansarbete tillhör det nya normala på många arbetsplatser. De förändrade förutsättningarna för landets chefer har också resulterat i ett ökat intresse för utbildningar inom ledarskap. För hur ska en ledare skapa en välmående arbetskultur i föränderliga tider?

Att skapa en hälsosam arbetskultur handlar bland annat om att kunna motivera och inspirera sina anställda som ledare. Något som Louise Eriksson, utbildningsledare på Folkuniversitetet med lång erfarenhet av ledarpositioner inom näringslivet, anser är en egenskap som tar tid att förädla.

– Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter en bred förståelse för att varje medarbetare är unik. Dessutom krävs förmågan att kunna inspirera anställda och se deras behov samt att kunna anpassa arbetssätt när vardagen förändras. Detta återspeglas väl i utbildningen där deltagarna diskuterar aktuella utmaningar och får verktyg för att ta sig an dessa, säger Louise Eriksson, utbildningsledare på Folkuniversitetet.

En utbildning anpassad utifrån en ledares verklighet
Intresset för ledarskapsutbildningar råder det ingen brist på i dag. För att möta den ökade efterfrågan har Folkuniversitetet och Högskolan Väst tagit fram utbildningen Arbetsintegrerat ledarskap på 60 hp. En evidensbaserad uppdragsutbildning på distans som finns tillgänglig för alla blivande och yrkesverksamma ledare.

– Vi har skapat en akademisk utbildning som fokuserar både på ledarskapets praktik och teori. Utbildningen vänder sig både till ledare inom offentlig och privat sektor och vi tror att erfarenhetsutbytet mellan ledare från olika sammanhang är en väldigt viktig del i lärandet, säger Stefan Hellman, avdelningschef på Högskolan Väst.

För att skapa ett gott arbetsklimat och få medarbetare att trivas behöver chefer inse att ledarskapet är ett förtroende som byggs över tid. Det krävs engagemang, lyhördhet och beslutsamhet. För att utveckla verksamheten och hålla medarbetare motiverade gäller det att förstå misstagen som kan ske under vägen. Nu redogör utbildningsledare Louise Eriksson för några av dessa.

Fem fallgropar från ledarskapets verklighet – och hur de kan undvikas

  1. Att inte fånga upp medarbetares behov i tid

Medarbetare motiveras av olika saker. Att inte inse detta i ett tidigt skede kan få oönskade följder på arbetsklimatet. När vissa behöver mycket erkännande och delegering, trivs andra mer i en självgående roll. Detta ställer krav på att kunna lyssna, samtala och coacha. Ta snabbt reda på varje individs behov, anpassa ditt ledarskap och visa personlig omtanke.

  1. Att inte agera som en förebild

I forskning sammanställd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap[1] visar det sig att en viktig aspekt i ett transformativt ledarskap är att föregå med gott exempel vad gäller moral och etik. Detta kräver stor självkännedom då det är lätt att glömma att medarbetare imiterar hur du som chef beter dig. Att exempelvis frekvent jobba sena kvällar eller tycka semester är ett överskattat påhitt skapar en ohälsosam arbetskultur. För din egen och andras skull – hitta en hälsosam balans.

  1. Att inte förstå att ledarskapet är mer än att vara chef

En chefbefordran gör dig automatiskt inte till en ledare folk lyssnar på. För att framgångsrikt ta vara på varje medarbetares potential och få dem att vilja följa ditt ledarskap krävs löpande utbildning inom ämnet och ett intresse att vilja anpassa ledarskapet efter nya tider.

  1. Att inte föra dialog med andra ledare

Chefer är också människor och i ledarskapet uppstår dagliga utmaningar. Därför är det värdefullt att kunna bolla problem och erfarenheter med andra i ledarpositioner samt dra lärdomar från olika branscher. Hitta ett nätverk som passar dig och ta dig tiden att använda det till fullo.

  1. Att inte anpassa kommunikationen

Kommunikation är ett självklart verktyg för alla ledare. Detta är dock lättare sagt än gjort när arbetet helt eller delvis blev på distans. Forskning[2] visar att korta och intensiva episoder av kommunikation fungerar bäst vid distansarbete och bör följas av enskilt och ostört arbete. Lika viktigt är det med sociala aktiviteter som håller arbetsglädjen vid liv.

[1] https://hbr.org/2020/10/successful-remote-teams-communicate-in-bursts
[2] https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/bra-ledare-visar-omtanke/

För ytterligare information och kontakt:
Stefan Hellman, Avdelningschef på Högskolan Väst
stefan.hellman@hv.se
+46762131981 

Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet bedriver folkbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar.

Om Högskolan Väst
Högskolan Väst i Trollhättan har ett brett utbildningsutbud av arbetslivsnära utbildningar. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, där vi har ett särskilt regeringsuppdrag. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Peab Asfalt tar hem tankbeläggningskontrakt om 75 miljoner

Published

on

By

Peab Asfalt har vunnit Trafikverkskontrakt gällande tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg. Avtalen som uppgår till 75 miljoner kronor gäller i två år. Förutom tankbeläggningar omfattar beställningen till Gävleborgs län även markarbeten, djupfräsning och asfalteringsarbeten. Kontraktet ställer även höga krav på att fordonen körs på förnybart bränsle.

Genom att ytbehandla vägen med tankbeläggning förlängs vägarnas livslängd med en metod som dessutom är mer kostnadseffektiv på låg- och medeltrafikerade vägar. Tankbeläggningar har dessutom lägre CO2 utsläpp och minskar samtidigt användningen av naturresurser jämfört med konventionella beläggningsmetoder.

– Tack vare kontrakten stärks vår position inom tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborgs län. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Trafikverket, där vi nu har möjlighet att aktivt bidra till förbättringar av vägnäten i länen, säger Karl Hillgren, arbetschef Peab Asfalt.

För mer information kontakta Karl Hillgren, arbetschef, Peab Asfalt, 0733-33 90 00 eller Anna-Karin Svantesson, kommunikation, Peab Asfalt, 0733-84 86 31.

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar. Peab Asfalt bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har cirka 2000 anställda. Peab Asfalt ingår i Peabkoncernen.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tuff start på 2024 – den allmänna pensionens köpkraft minskar

Published

on

By

Enligt nya beräkningar* från Folksam minskade den allmänna pensionens köpkraft i januari 2024 hos samtliga pensionärer med i genomsnitt 95 kronor jämfört med samma period förra året. För kvinnor minskade köpkraften i genomsnitt med 16 kronor i månaden och för män var motsvarande siffra minus 210 kronor i månaden.

Vid årsskiftet höjdes den allmänna pensionen (inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension och inkomstpensionstillägg) med i genomsnitt 638 kronor före skatt tack vare värdesäkring av både den inkomstgrundande pensionen och garantipensionen och till följd av den skattesänkning som genomförts. Efter avdrag för inkomstskatt och justering för inflationen* i januari minskade emellertid den genomsnittliga köpkraften hos Sveriges pensionärer med 95 kronor i månaden jämfört med samma period förra året.

– Återigen inleds ett nytt år med en försämring av den allmänna pensionens köpkraft för Sveriges pensionärer. Den enda ljusning är att kvinnor i 97 kommuner får en mindre ökning av köpkraften och att inflationen förhoppningsvis sjunker under året men stigande matpriser och ökade boendekostnader innebär en tuff start på 2024 för många pensionärer, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Förklaringen till skillnaden i hur köpkraften mellan män och kvinnor påverkas beror på att kvinnors allmänna pension i väsentligt högre utsträckning består av garantipension vilken höjdes med 9,1 procent från årsskiftet. Mäns allmänna pension kommer i större utsträckning från inkomstpension som höjdes med 1 procent.

Så påverkas den allmänna pensionens köpkraft inledningsvis under 2024: 
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade minst i Bergs kommun i Jämtland, minus 3 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade mest i Järfälla kommun i Stockholm, minus 230 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer ökade mest i Tibro kommun i Västra Götalands län, plus 97 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade minst  i Bergs kommun i Jämtlands län, minus 59 kr i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer minskade mest i Järfälla kommun i Stockholms län, minus 139  kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade mest i Järfälla  kommun i Stockholms län, minus 347 kronor i månaden.

– De senaste åren har varit tuffa för väldigt många pensionärer och inledningen av 2024 är inget undantag även om en del kvinnliga pensionärer trots nuvarande inflationsnivå får en liten förbättring av sin köpkraft. Det behövs förändringar som långsiktigt och varaktigt höjer den allmänna pensionen från dagens 45 procent av slutlönen till utlovade 60 procent, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogat faktablad med de 10 kommuner med störst respektive minst påverkan av köpkraften totalt samt för män och kvinnor. Bifogat finns även tips som kan minska utgifterna och öka inkomsterna för pensionärer. Även ett Excel-dokument finns bifogat med uppgifter från samtliga kommuner i Sverige över nivån på den allmänna pensionen, totalt samt för män och kvinnor.

*Uppgifter från Pensionsmyndigheten och inkluderar samtliga personer i Sverige som tar ut allmän pension
*Inflationstakt enligt KPI i januari 2024.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Schneider Electric väljer Karlskoga Automation som sin första Industry Service Partner i Sverige

Published

on

By

Schneider Electric och Karlskoga Automation stärker sitt redan långvariga samarbete genom att göra företaget till Schneider Electrics första Industry Service Partner i Sverige. Samarbetet innebär att företagen nu kommer att kunna erbjuda ett mer omfattande kunderbjudande, vilket markerar ett viktigt steg framåt och stärker deras positioner inom industriautomation.

Partnerskapet mellan Karlskoga Automation och Schneider Electric inleddes för 30 år sedan. Karlskoga Automation specialiserar sig på att leverera högkvalitativa speciallösningar inom industriautomation för flertalet branscher. Från verkstadsindustri och försvar till läkemedel och energi, både för privat och offentlig sektor.

I takt med det växande intresset för industriautomation har Karlskoga Automations tjänster blivit alltmer efterfrågade. För att fortsatt ligga i framkant när det kommer till tekniska lösningar och kompetent personal behövs pålitliga partners som delar intresset för innovation. Schneider Electrics breda produktportfölj – med allt från PLC-system, frekvensomriktare, tryckknappar och kontaktorer – har gjort företaget till en mångfacetterad leverantör.

– Genom flera år av framgångsrikt samarbete har vi nu tagit vårt partnerskap med Karlskoga Automation till nästa nivå med gemensamma kunduppdrag. Samarbetsavtalet gör dem till vår första Industry Service Partner vilket innebär att vi nu har en lokal och stabil servicepartner som snabbt kan vara på plats hos våra kunder. På så sätt blir partnerskapet en stor tillgång och trygghet för oss, samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter och kunder för Karlskoga Automation, säger Daniel Bysell, kundansvarig på Schneider Electric Sverige.

Samarbetet har möjliggjort för båda parter att ta sig an större och mer komplexa projekt tillsammans samtidigt som den tekniska expertisen utökats. Detta innovativa branschsamarbete är en av många faktorer som lett till en stark tillväxt för Karlskoga Automation de senaste tio åren. I dag har företaget en omsättning på 55 miljoner kronor och deras starka utveckling gör även att de kan titulera sig som vinnare av Möckelnregionens prestigefyllda pris ”Årets Företag 2023”.

– Vi rör oss inom en bransch som är i ständig rörelse. För att förbli konkurrenskraftiga behöver vi partners som kan förse oss med aktuella lösningar och stötta oss i denna utveckling. Samarbetet med Schneider Electric har gett oss möjligheten att med vår samlade kompetens kunna erbjuda avancerade och kompletta lösningar till våra kunder, säger Per Eriksson, VD på Karlskoga Automation.

Schneider Electric har i och med detta samarbete fått en stark partner som snabbt kan erbjuda service och underhåll till kunder i närområdet. Med deras gemensamma kompetens har de nu både kapacitet och expertis att ta sig an större uppdrag inom automation och industri.

– Just nu står vår bransch inför stora omställningar, både vad gäller digitalisering och de senaste årens framsteg inom AI. I takt med teknikens framfart blir därför samarbetet med Karlskoga Automation extra värdefullt då vi kan möta dessa utmaningar med gemensam expertis och kunskap, säger Daniel Ljungqvist, säljchef på Schneider Electric Sverige.

Läs mer om Schneider Electrics samarbete med Karlskoga Automation

Läs mer om Karlskoga Automation

För ytterligare information och kontakt klicka här.

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.