Connect with us

Marknadsnyheter

Så triggas virusinfekterade bakterier att begå självmord

Published

on

Bakteriofager är virus som angriper bakterier, inklusive sjukdomsframkallande smittämnen. Bakterierna har dock utvecklat försvarsstrategier för att skydda sig mot virusangreppen. För att kunna använda bakteriofager i terapier mot antibiotikaresistenta bakteriella infektioner, är det centralt att förstå hur bakteriens försvar mot bakteriofager fungerar. Nu har ett internationellt forskarteam upptäckt en tidigare okänd försvarsmekanism och kartlagt hur bakteriofagangrepp utlöser den. Studien är publicerad i Nature.

Kortfakta: grundforskning // kvantitativ studie // in vitro // in vivo. Bakom studien står forskare vid Massachusetts Institute of Technology, Université libre de Bruxelles och Lunds universitet.
 
Bakteriofag (eller fag) betyder ”bakterieätare” på grekiska. De finns överallt och är en viktig del av vår ekologi. Genom att fästa på ytan och injicera sitt DNA tar sig bakteriofagen in i bakterien. Bakterien programmeras då om till att massproducera kopior av fagen. Slutligen sprängs bakterien och de nya fagkopiorna kan sprida sig och infektera fler bakterier.

Behandla med bakteriofager

Antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot och det behövs nya alternativ för att få bukt med bakteriella infektioner där antibiotika inte längre fungerar. Fagterapi går ut på att behandla patienter med bakteriofager. Metoden har stor klinisk potential men bakterierna har i sin tur utvecklat olika sofistikerade strategier för att försvara sig mot bakteriofagerna. Bakterien verkar känna igen karaktäristiska triggers hos bakteriofagerna, som gör att försvarssystemet utlöses.
 
Nu har forskarteamet lyckats identifiera proteinet CapRelSJ46 som ett viktigt vapen i bakteriens försvar mot bakteriofager. När produktionen av nya fagpartiklar har påbörjats i en infekterad bakterie, känner den av proteinet som formar bakteriofagens skal. Då sätter proteinet igång ett självmordsförsvarssystem.

CapRelSJ46 består av två delar. Den ena funkar som toxin och den andra funkar som antitoxin vilken neutraliserar toxinet. Antitoxinet är det som upprätthåller ”normalläget” i bakterien och håller toxinet i schack. Men när bakterien känner av det okända främmande fagproteinet, aktiveras toxinet vilket gör att bakterien stänger ner och helt altruistiskt begår självmord, för att inte riskera att andra bakterier drabbas, säger Vasili Hauryliuk, lektor vid Lunds universitet.

Att förstå det bakteriella immunsystemet och hur bakterier slår tillbaka, är grundläggande för att kunna designa bakteriofagterapier.

Begränsar virusinfektion

– Upptäckten av det proteinutlösande fagförsvaret är spännande av flera anledningar. Det är inte bara att vi upptäckt en specifik molekylär mekanism som gör att bakterien känner igen viruset och begränsar virusinfektionen, utan det finns en möjlighet att det vi upptäckt är en generell modell som kan appliceras på andra typer av antifagförsvar, säger Tatsuaki Kurata, postdoc vid Lunds universitet och medförfattare i studien.
 
I princip kan man också använda det nyupptäckta mekanismen till att sätta igång självmordssystem artificiellt och lura bakteriella patogener att stänga ner sig själv utan att vara angripen av bakteriofager.

– Med hjälp av artificiell intelligens skulle man kunna skräddarsy proteiner som kan utlösa självmordssystemet på samma sätt som fagproteiner. Forskningsfältet med bakteriofager är verkligen oerhört intressant avslutar Gemma Atkinson, forskare vid Lunds universitet och medförfattare i studien.

Publikation
Direct activation of a bacterial innate immune system by a viral capsid protein
Nature, 16 november 2022, doi.org/10.1038/s41586-022-05444-z

Kontakt
Vasili Hauryliuk, lektor vid Lunds universitet, tel: 0706090493, epost: [email protected]

 

—————–
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, [email protected]

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 46 000 studenter och över 8 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Prenumera på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av våra drygt 5 000 forskare kommenterar aktuella händelser: https://www.lu.se/kategori/nyhetsbrevet-apropa

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.