Safe at Sea AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Safe at Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”) har idag, den 2 september 2022, fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,553 SEK per varje ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 5 september 2022 till och med den 19 september 2022.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 19 augusti 2022 till 1 september 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,20 SEK per aktie och högst 1,65 SEK per aktie. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,553 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget tillföras cirka 5,25 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 19 september 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,553 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 5 september till och med 19 september 2022.

 
 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
[email protected]

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.