Samverkan och upprätthållande av de nya reglerna för elsparkcyklar behövs för en långsiktig marknad

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Det norska bolaget Ryde har återigen blivit polisanmält efter att ha etablerat sig i en kommun utan att ha tillstånd att bedriva verksamhet. Branschorganisationen Nordic Micromobility Association (NMA) vill nu se ett förtydligande och upprätthållande av de nya reglerna för en långsiktigt hållbar marknad för alla aktörer.

NMA arbetar för ordning, en ansvarsfull marknad, säkrare fordon och vägtrafik för användare och trafikanter genom samarbete med beslutsfattare, gemensamt ansvarstagande och koordination av branschens aktörer. Dialogen mellan samhällets aktörer är en förutsättning för detta. 

Elsparkcykelbolaget Ryde har tidigare placerat ut sina elsparkcyklar i bland annat Växjö, Gävle, Umeå och nu senast Stockholm, utan kommunernas tillstånd. Handlingen motiverades med att fordonen skulle räknas som vanliga cyklar, och därmed inte vara tillståndspliktiga. I Stockholm ledde Rydes agerande till att kommunen polisanmälde företaget som fick ett föreläggande om att plocka bort sina elsparkcyklar från stadens gator. Även i Norge har Ryde agerat på liknande sätt. I exempelvis Kristiansand har Ryde haft sina elsparkcyklar på gatorna utan att ha ansökt om och beviljats tillstånd, vilket har lett till att kommunen nu har samlat in deras elsparkcyklar eftersom företaget valde att inte göra detta själva.

Den här gången har turen kommit till Halmstad. Sedan den 1 april kräver kommunen att elsparkcykeloperatörer söker tillstånd för sin verksamhet hos polisen, samt att elsparkcyklarna enbart får placeras ut på specifikt angivna ställen. Trots tidigare negativa erfarenheter av att placera ut sina fordon utan tillstånd har Ryde återigen agerat på ett ansvarslöst sätt. Ryde har sedan tidigare haft elsparkcyklar på gatorna i Halmstad men har efter att de nya reglerna införts varken plockat bort sina fordon eller ansökt om tillstånd hos Polisen. Rydes agerande kan förvisso ses som ett symtom på den gråzon som råder för delad mikromobilitet och fordonsklassning, men det motverkar och förstör det förtroende och den samverkan som medlemmarna inom NMA arbetar för att bygga upp. Som branschorganisation tar vi avstånd från ett sådant agerande.

– Det är angeläget att städerna är tydliga med att samma regler gäller för alla, och att de också upprätthålls. Detta för att säkerställa långsiktiga och stabila förhållanden för alla aktörer. Samtidigt vill vi uppmana Ryde till att agera ansvarsfullt och respektera de beslut som städerna fattar, säger medlemsföretagen gemensamt.

Bird
Klara Seving-Broms, Policychef Norden
+46 708 96 32 78
[email protected]
[email protected] 

Bolt
Jens Öhgren, PR Officer
+46 705 97 84 44
[email protected]

Dott
Rob Haycocks, Head of Public Relations Communications
+44 79 177 24 199
[email protected] 

Lime
Fredrik Timell, Public Affairs Sr. Manager – Nordics
+46 70 288 05 92
[email protected]
[email protected] 

Superpedestrian
Oras Al-ebeyawi, Country Manager
[email protected] 
+46734213413

TIER Mobility
Dan Nerén, Senior Public Policy Manager Nordics
+46 708 830 127
[email protected]
[email protected]

Voi
Kristina Hunter Nilsson
Vice President Communication
+46 73 6911413
[email protected]

Om Nordic Micromobility Association:
Nordic Micromobility Association (NMA) är ett gemensamt initiativ av mikromobilitetsföretag, främst elsparkcykeloperatörer. Föreningen arbetar för att främja branschen, uppmuntra konkurrens och fortsätta att etablera dialog med städer och regeringar i hela Norden. Vårt primära mål är att upprätthålla höga standarder för mikromobilitetstjänster i Norden i linje med våra befintliga avtal i städer. NMA är en organisation öppen för alla mikromobilitetsaktörer som följer det gemensamt framtagna “Code of Conduct”. Medlemmar är Bird, Bolt, Dott, Lime, Superpedestrian, TIER och Voi. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.