Sandviks aktieägare beslutade att dela ut och börsnotera Alleima

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

 

Årsstämman i Sandvik AB den 27 april beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare. Sandviks styrelse bemyndigades att fastställa avstämningsdatum för utdelningen, förväntat till den 29 augusti 2022. Första dag för handel i Alleimas aktier väntas bli den 31 augusti 2022, på Nasdaq Stockholm.

 

“Vi är mycket glada över Sandviks aktieägares beslut. Vi ser nu väldigt mycket fram emot att etablera Alleima som ett fristående börsnoterat bolag, och utveckla vår position som marknadsledare inom avancerade material för framtiden”, säger Andreas Nordbrandt, styrelseordförande i Alleima.

 

Alleima kommer att arrangera sin första kapitalmarknadsdag den 23 augusti. Kapitalmarknadsdagen kommer att ge en djupgående genomgång av Alleimas produkterbjudande, viktigaste kundsegment, strategiska inriktning och finansiella mål som ett fristående börsnoterat bolag. 

 

Mer information om börsnoteringen och utdelningen av Alleima, inklusive informationsbroschyr, viktiga datum och händelser, samt vanliga frågor finns på home.sandvik/se/investerare/börsnotering-av-alleima/.

 

Alleimas finansiella mål och utdelningspolicy

Styrelsen i Alleima har, som tidigare meddelats, antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

           Leverera lönsam organisk intäktstillväxt i linje med eller överstigande tillväxten i prioriterade slutmarknader över en konjunkturcykel

           Justerad EBIT-marginal överstigande i genomsnitt 9 procent över en konjunkturcykel

           Nettoskuld i förhållande till eget kapital understigande 0,3x

           Utdelning om i genomsnitt 50 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter) över en konjunkturcykel. Utdelningen ska reflektera finansiell ställning, kassaflöde och framtidsutsikter

 

Viktiga indikativa datum:

4 augusti– Publicering av prospekt för Alleima

23 augusti – Alleimas kapitalmarknadsdag

25 augusti – Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima

26 augusti – Sandvik handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima

29 augusti – Avstämningsdag för utdelning av aktier i Alleima

31 augusti – Första dag för handel med Alleimas aktier på Nasdaq Stockholm

 

Stockholm, 27 April 2022
 

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

 

 

—————————————————————————————————————————————–
Sandvik-koncernen

Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern med lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet i tillverkningsindustrin, gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Vi ligger i framkant av digitaliseringen och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för metallbearbetning, gruvbrytning, bergavverkning, krossning och sortering, samt avancerade material. Koncernen hade 2021 omkring 44 000 medarbetare och en försäljning på cirka 99 miljarder SEK i runt 150 länder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.