Scania delårsrapport januari–juni 2022

| 28 juli, 2022 | 0 kommentarer

Med både krig i Ukraina och en pågående pandemi fortsätter det turbulenta omvärldsläget. Till osäkerheten bidrar också en stigande inflation och höjda räntor. Trots det är den ekonomiska aktiviteten ändå hög.

Sammanfattning av de sex första månaderna 2022

  • Nettoomsättningen var oförändrad mot föregående år och uppgick till MSEK 74 690 (74 776)
  • Rörelseresultatet minskade med 42 procent till MSEK 5 651 (9 733)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (13,0)
  • I andra kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 2 procent till MSEK 39 933 (39 068), rörelseresultatet minskade till MSEK 3 044 (5 076) och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (13,0)
     

Kommentar av VD Christian Levin:
“Med både krig i Ukraina och en pågående pandemi fortsätter det turbulenta omvärldsläget. Till osäkerheten bidrar också en stigande inflation och höjda räntor. Trots det är den ekonomiska aktiviteten ändå hög. Vi ser det både i efterfrågan på våra lösningar men även i nyttjandet av den befintliga fordonsflottan.

Liksom under första kvartalet speglas emellertid inte den starka efterfrågan i orderingången. Med redan stora orderböcker och långa leveranstider på grund av komponentbrist och omställningen till vårt nya drivlineprogram i produktion har vi varit fortsatt restriktiva i orderläggningen. Den globala komponentbristen har hållit i sig men lättade något mot slutet av andra kvartalet. Vi ser också att våra ansträngningar att hitta lösningar genom hela leveranskedjan för att uppnå ett mer stabiliserat flöde har gradvis förbättrat produktionen, även om utgående transportkapacitet har blivit alltmer utmanande under andra kvartalet.

Under det andra kvartalet minskade lastbilsleveranserna med 25 procent medan bussleveranserna ökade med 36 procent. Inom affärsområdet Power Solutions ökade leveranserna med 13 procent. Serviceaffären går fortsatt starkt och intäkterna i lokal valuta ökade med 13 procent. Inom Financial Services är den underliggande verksamheten stark. Såväl våra fordonsrelaterade som finansiella tjänster bidrar till att balansera lönsamheten i perioder av lägre fordonsleveranser.

Scanias resultat påverkades negativt av lägre fordonsvolymer, ökade priser på insatsvaror och sämre kapacitetsutnyttjande i produktion som en konsekvens av komponentbristen. Resultatet har också påverkats negativt av omvärderade tillgångar och reserver för osäkra fordringar som gjorts med anledning av utvecklingen i Ukraina och Ryssland.

I Ukraina är vår verksamhet i full gång med alla verkstäder förutom två öppna för kunder. Nyligen invigdes en ny Scaniaverkstad utanför Kiev. Att vi finns på plats för att stödja det ukrainska samhället med transporter och logistik känns oerhört viktigt.

Trots svåra omständigheter fortsätter vi att driva omställningen. I linje med vår elektrifieringsplan, där minst en ny elektrisk fordonsapplikation ska introduceras årligen, lanserade vi nyligen kompletta, BEV-baserade lösningar för regional drift. Därmed öppnas möjligheter att köra elektriska lastbilar för en mängd olika kunder i transportindustrins ekosystem.

Det som banar väg för de kommande introduktionerna i vår elektrifieringsplan är de lärdomar vi får genom nära utvecklingssamarbeten ihop med några av våra mest innovativa kunder. I Bolidens gruvor har nu den 74-ton tunga batterilastbilen tagits i drift, likaså SCA:s batteridrivna lastbil för timmertransporter med kapacitet för totalvikt på 80 ton.

Andra kvartalet utgjorde också startpunkten för ett partnerskap för produktutveckling ihop med Einride, det svenska transport- och teknikföretaget som erbjuder digitala, elektriska och autonoma fraktlösningar. Med 110 lastbilar är det den hittills största ordern av tunga elektriska fordon för Scania i Europa.

För de transportuppdrag där förbränningsmotorn fortfarande är den bästa eller enda lösningen har vår nya Scania Super bevisat sig. Både med utnämningen ”Green Truck” och även som vinnare i det tyska jämförande 1000-punkts testet. Fina bevis på Scanias styrkeposition och det kundvärde vi levererar med våra lösningar.”

Kontaktpersoner
Susanna Berlin
Acting Head of Corporate Communications
Tel. 08-553 861 12
Mobil 070-086 05 02                                                                               

Erik Bratthall
Corporate Public and Media Relations manager
Tel. 08-553 801 51
Mobil 076-724 45 27

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2021 levererade vi 85 930 lastbilar, 4 436 bussar samt 11 786 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 146 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 54 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.