Connect with us

Marknadsnyheter

Scania Smart Dash ger lastbilschaufförer nya perspektiv

Published

on

Scanias nya digitala instrumentpanel Smart Dash skapar bättre, smartare och säkrare körupplevelser för alla förare. De senaste digitala lösningarna och en modulär uppbyggnad säkerställer att Scanias lastbilar erbjuder en trygg, uppkopplad och komfortabel miljö bakom ratten. Scania-förare kommer att ha utmärkt överblick och kontroll över både sitt fordon och om¬givningen och får tydlig information så fort en potentiell fara dyker upp eller en åtgärd krävs.

• Scania Smart Dash är den senaste pusselbiten i Scanias strävan att transformera transportindustrin så att den blir smart och hållbar
• Obegränsade möjligheter att skräddarsy körupplevelsen samtidigt som aktuell data och information alltid finns tillgänglig
• En blandning av manuella reglage och digitala displayer ger först¬klassigt stöd och underlättar för föraren
• Scania har lagt mycket möda på att göra stöd- och säkerhetssystemen intuitiva och användarvänliga

− Förutom fantastisk överblick och närmast ändlösa möjligheter att skräddarsy förarmiljön, är Smart Dash också en möjliggörare för ökad digitalisering och kom-munikation i och från lastbilen, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Våra bilar kan nu integreras tätt ihop med allt från flotthanterings-system till den faktiska trafikmiljön och diverse molnbaserade tjänster för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och produktivitet.

Scania Smart Dash representerar de senaste framstegen beträffande samspelet mellan människa och maskin i tunga fordon. Föraren väljer vilken information som ska visas och hela lösningen är utvecklad för att vara intuitiv och användarvänlig med en blandning av fysiska och digitala reglage som ger överblick och kontroll.
 

I en Smart Dash-förarplats ingår alltid två skärmar: Driver Display framför föraren och Centre Information Display (en pekskärm som är valbar i två storlekar: 10,1 eller 12.9 tum). Föraren kan reglera inställningar via pekskärmen, via fysiska knappar eller med

hjälp av röststyrning. Scania har valt en balanserad blandning av de olika typerna av reglage, allt i syfte att undvika att vitala funktioner ligger dolda en eller ett par nivåer ner i en meny.

− De funktioner som används mest ska självklart vara enkla att nå, säger Eduardo Landeo, Product Manager på Scania Trucks. Allt handlar om att erbjuda förarna bästa tänkbara förutsättningar och upplevelser genom att säkerställa att ny teknologi stöttar dem snarare än irriterar. Eller till och med, i värsta fall, skapar situationer där uppmärksamheten dras från vägen och upp¬sikten över närområdet för att kunna fixa något så enkelt som att justera tempera¬turen i hytten.

Alla fordon i Scanias senaste lastbilsgeneration erbjuder en mängd säkerhetsfunk-tioner som standard när de säljs på europeiska marknader. Andra funktioner är tillval och erbjuder egenskaper långt bortom vad olika lagkrav föreskriver som minimum. Ett exempel är AEB VRU (Advanced Emergency Braking Vulnerable Road Users): i stället för att enbart varna föraren för att det exempelvis finns en oskyddad fot¬gängare framför lastbilen så bromsar fordonet automatiskt om nödvändigt.

− Med den här introduktionen öppnar vi en digital och uppkopplad miljö som både förare och åkeriägare drar nytta av, säger Eduardo Landeo. Smarta och säkra lastbilar levererar ökad produktivitet, färre incidenter och tryggare förare. Förarna kommer att uppleva att deras arbetsredskap stöttar dem i jobbet genom att erbjuda allt från information om själva fordonet till potentiella risker.

Kundernas förväntningar beträffande uppkopplade fordon och aktiva säkerhetsfunk-tioner ökar ständigt. Scania Smart Dash möter den trenden med sitt användarvän-liga, digitala och modulära gränssnitt som erbjuder potential både för OTA (uppdat-eringar via nätet) och kommunikation via 5G. Det stöd som säker¬hets¬systemen bidrar med är förarens bästa redskap för att undvika allvarliga olyckor.

− Det spelar ingen roll hur erfaren och försiktig man är som förare, givet hur mycket tid de tillbringar på vägarna kommer det alltid att komma en dag i varje förares liv när han eller hon är tacksam för varningen från ett säkerhetssystem, säger Eduardo Landeo.

Örjan Åslund, Head of Product Affairs & Press Testing, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2022 levererade vi 80 238 lastbilar, 4 994 bussar samt 13 400 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 170 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har nästan 57 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika och Asien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.