Connect with us

Marknadsnyheter

Schneider Electric och NVIDIA inleder AI-samarbete för design av datacenter

Published

on

Partnerskapet innebär nya referensdesigner för datacenter som ger ett robust ramverk för att implementera NVIDIAs accelererade beräkningsplattform. Detta optimerar inte bara prestanda, skalbarhet och energieffektivitet utan innebär en milstolpe i branschen då teknikens fulla potential kan tas vara på

När AI applikationer får fotfäste i olika branscher krävs det mer resurser än traditionell databehandling. Tekniken har drivit fram märkbara förändringar och utmaningar inom datacenterdesign och drift vilket ställer nya krav på operatörer att skapa energieffektiva och skalbara anläggningar. När Schneider Electric och NVIDIA samlar sin expertis inom infrastruktur för datacenter och avancerad AI-teknologi, introduceras de första offentligt tillgängliga referensdesignerna för datacenter för AI.

– Genom att kombinera vår expertis inom datacenterlösningar med NVIDIAs AI-kunskap hjälper vi aktörer att överkomma utmaningar med infrastrukturen och ser till att frigöra den fulla potentialen av AI. Vårt samarbete med NVIDIA öppnar upp nya dörrar för en mer effektiv, hållbar och transformativ framtid, säger Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division & Data Center Business, Schneider Electric.

I den första fasen av samarbetet introducerar Schneider Electric referensdesigner till datacenter som skräddarsys för NVIDIAs accelererade beräkningskluster byggda för databehandling, simulering, elektronisk designautomation, datorstödd läkemedelsdesign och generativ AI. Fokus kommer att ligga på att möjliggöra högeffektiv kraftdistribution, vätskekylda IT-system och styrsystem utformade för enkel driftsättning och tillförlitlig drift för högdensitetkluster. Samarbetet syftar till att erbjuda datacenter de verktyg och resurser som behövs för att sömlöst integrera nya AI-lösningar i infrastrukturen vilket effektiviserar det operativa arbetet och säkerställer en pålitlig livscykel.

För att tillgodose den ökade belastningen av AI-system kommer referensdesignerna att erbjuda en robust ram för att implementera NVIDIAs plattform i olika datacenter – samtidigt som prestanda, skalbarhet och hållbarhet optimeras. Partners, ingenjörer och datacenterledare kan använda designen i befintliga utrymmen i datacenter som stödjer nya utrullningar av AI-servrar med hög densitet, men även nya projekt som är fullt optimerade för ett vätskekylt AI-kluster.

­– Genom vårt samarbete med Schneider Electric tillhandahåller vi AI-design för datacenter med nästa generations NVIDIA-accelererade beräkningstekniker. Detta ger organisationer infrastrukturen som krävs för att ta del av AI:s potential samt driva innovation och digital transformation över olika branscher, säger Ian Buck, Vice President of Hyperscale and HPC på NVIDIA.

Utöver referensdesignerna för datacenter kommer AVEVA, dotterbolag till Schneider Electric, att ansluta sin plattform för digitala tvillingsystem till NVIDIA Omniverse. En integration som gör det möjligt för designers, ingenjörer och andra aktörer att sömlöst samarbeta – samtidigt som design och implementering av komplexa system accelereras. Dessutom reduceras kostnader och tid till marknaden.

– Med hjälp av vår omfattande data och kapacitet på det digitala tvillingsystemet förbättrar NVIDIAs teknologier våra förmågor att skapa en realistisk och engagerande upplevelse. När vi slår samman våra tekniker skapar vi en industriell virtuell verklighet där man kan simulera processer, modellera utfall och skapa förändring i verkligheten. Denna sammansmältning av digital intelligens och verkliga resultat har potential att förvandla hur industrier kan arbeta säkrare, effektivare och mer hållbart, säger Caspar Herzberg, VD för AVEVA.

I samarbete med NVIDIA planerar Schneider Electric att utforska nya områden inom olika branscher och på så sätt förverkliga sin vision om forma framtidens teknologi och driva positiv förändring.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på Schneider Electrics Innovations Summit i Paris den 3 april.

För ytterligare information och kontakt klicka här.

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.