Seafire emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor

| 14 september, 2021 | 0 kommentarer

Seafire AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor (de ”Ytterligare Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015245758 enligt obligationsvillkoren daterade 2 mars 2021. Emissionen togs emot väl av marknaden och blev kraftigt övertecknad vilket möjliggjorde att de Ytterligare obligationerna kunde emitterades till kurs om 103,5 procent av nominellt belopp; motsvarande en finansieringskostnad om 3-månaders STIBOR + 6,96 procent till slutligt förfallodatum.

Nettolikviden från de Ytterligare Obligationerna kommer att användas för allmänna bolagsändamål inklusive förvärv.

Inräknat den nya emissionslikviden kommer den utestående volymen under obligationslånet att uppgå till 300 miljoner kronor, vilket motsvarar det maximala rambeloppet. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Likviddag för de Ytterligare obligationerna beräknas att bli den 22 september 2021.

Vi är tacksamma för det starka bemötandet vi fått från obligationsinvesterare och gläds åt att i och med emissionen förbättra vår genomsnittliga räntenivå samtidig som vi tillför ytterligare kapital för att finansiera vår fortsatta tillväxtresa”, säger Johan Bennarsten, VD för Seafire.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, [email protected], tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 17.45 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom segmenten Industri och Handel och Tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sju bolag och omsättning på över 400 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *