Connect with us

Marknadsnyheter

Seehusen, ett erkänt och traditionellt måleriföretag, ansluter sig till Håndverksgruppen

Published

on

Håndverksgruppen fortsätter att växa i Danmark och inkluderar det erkända måleriföretaget Seehusen i Köpenhamn.

– Vi fortsätter vår tillväxt i Danmark med ett gediget och traditionellt färgföretag, Seehusen, vars rötter går tillbaka mer än 130 år. Det är en stor glädje och ett förtroendebevis att de vill fortsätta sitt familjearv tillsammans med oss, säger Frederik Stage Olsen, VD för Håndverksgruppen i Danmark.

– I Danmark har tre företag anslutit sig till oss i år och vi är nu 16 kvalitetsföretag med mycket skickliga hantverkare. Det ger oss möjlighet till ett utmärkt samarbete över hela linjen. Jag är personligen mycket entusiastisk över den resa vi har framför oss, säger Frederik.

Med Seehusen ombord har Håndverksgruppen nu en total årlig omsättning på cirka 450 miljoner DKK i Danmark.

Miniversion av Håndverksgruppen
Måleriföretaget Seehusen, med säte i Rødovre utanför Köpenhamn, har varit familjeägt och drivits av totalt fyra generationer sedan det grundades 1892. Den nuvarande ägaren och fjärde generationen, Peder Axelsen, har drivit företaget under de senaste 25 åren. Dessutom äger 12 av de anställda aktier i företaget.

– På Seehusen är vi en miniversion av Håndverksgruppen. Våra åtta målarmästare driver varsin liten verksamhet och hjälper varandra internt. När vi nu går med i Håndverksgruppen tror och hoppas jag att dessa synergier kan förverkligas i ännu större skala, säger VD Peder Axelsen.

– Håndverksgruppen kombinerar det bästa från varje företag, samtidigt som vi behåller vår unika affärskultur. Jag ser fram emot att utveckla Seehusen ytterligare tillsammans med någon som delar samma affärsfilosofi och värderingar som vi, säger Axelsen.

Kvalitet och kundservice
Malerfirmaet Seehusen tillhandahåller alla måleritjänster för företag, bostadsrättsföreningar och entreprenörer i hela Köpenhamnsområdet och på Själland. God kompetens i kombination med hög grad av kundfokus har varit företagets kärnkompetens sedan starten.

– Denna grundläggande affärsprincip har inneburit att vår kundbas idag till stor del består av relationer som går många år tillbaka i tiden. Seehusen har utvecklats genom åren, men vårt fokus på kvalitet, kundservice och en god arbetsmiljö har alltid varit detsamma. Vi har en stabil personalstyrka med många lojala medarbetare som har varit med oss i många år. Jag är också mycket stolt över att vi har en så platt organisation med en hög grad av medarbetarinflytande, säger Axelsen.

Måleriföretaget Seehusen har 75 engagerade medarbetare och en årlig omsättning på 61 miljoner DKK.

– Genom att gå med i Håndverksgruppen får Seehusen extra trygghet inför framtiden. Som ägare har jag känt en viss osäkerhet, och jag är glad att både företagets arv och mina medarbetares framtid nu är säkrade, säger Axelsen.

Samtidigt försäkrar han att verksamheten kommer att fortsätta som tidigare, så som kunderna känner den.

– Seehusen är ett starkt varumärke med en lång historia och stolta traditioner, och det är jag mån om att bevara. Vi kommer att fortsätta att verka som tidigare med vår egen identitet och lokala anknytning såsom våra kunder känner oss, säger Axelsen.

Både Peder och de övriga 12 aktieägarna kommer att fortsätta som ägare i Håndverksgruppen.

Elisabeth Rustad-Nilssen, CBDO

ern@handverksgruppen.com

Telefon: +47 476 41 634

Om Håndverksgruppen

  • Håndverksgruppen grundades i juli 2020 i Norge med 30 lokala hantverksföretag som gick samman för att bilda en grupp. Sedan dess har Håndverksgruppen etablerat sig i Sverige (april 2021), Danmark (november 2022) och Tyskland (september 2023). Idag har Håndverksgruppen 137 hantverksföretag i de fyra länderna.
  • Håndverksgruppens lokala bolag erbjuder alla typer av ytbehandlingstjänster inom färg, kakel, murverk och golv.
  • Gruppens mål är att professionalisera branschen genom att systematiskt investera i ESG, en god och säker arbetsmiljö och högkvalitativt arbete.
  • Håndverksgruppen tror på att bevara lokalt arv och expertis, marknadsinsikter och kollektiva fördelar genom nätverkseffekter.
  • Håndverksgruppen har en total omsättning på mer än 6,8 miljarder NOK och sysselsätter cirka 4.400 personer.
  • Håndverksgruppen ägs av anställda och FSN Capital
Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.