SEK:s delårsrapport januari-mars 2022: Hög efterfrågan på exportkrediter

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Kvartalet präglas i hög utsträckning av Rysslands invasion av Ukraina vilken skapar ett stort humanitärt lidande, flyktingströmmar och geopolitisk oro. Den direkta ekonomiska effekten av kriget på Sverige och SEK är begränsad men svensk exportnäring påverkas genom ökade energipriser, komponentbrist och kraftigt stigande inflation.

SEK når en hög nyutlåning under årets första kvartal, Skr 24,4 miljarder, betydligt högre jämfört med samma period föregående år Skr 14,9 miljarder, till största del drivet av en hög efterfrågan på exportkrediter till utländska köpare av svenska varor.

Räntenettot är starkt och uppgår till Skr 485 miljoner där riskskatten ger en negativ effekt om Skr 27 miljoner. Räntenettot är ändå i linje med samma period föregående år då riskskatten ännu inte var införd. Rörelseresultatet för perioden uppgår till Skr 148 miljoner vilket är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år (291) och nettoresultatet uppgår till Skr 116 miljoner (231). Det lägre resultatet förklaras av orealiserade värderingseffekter av derivat och likviditetstillgångar vilka påverkar nettoresultat
av finansiella transaktioner negativt.

– Vi når en hög nyutlåningsvolym vilket framför allt beror på hög efterfrågan på exportkrediter. Vi har bland annat finansierat en stor mödravårdsavdelning på ett sjukhus i Ghana. Finansieringen är ett resultat av Team Swedens satsning på EPC-affärer (Engineering, Procurement and Construction) som, i det här fallet, lett till att ett 40-tal svenska exportörer kommer att kontrakteras. Resultatet tyngs dock av ett negativt nettoresultat av finansiella transaktioner, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

Resultat januari-mars 2022 (jämfört med januari-mars 2021)
• Nyutlåning Skr 24,4 miljarder (14,9)
• Räntenetto Skr 485 miljoner (485)
• Rörelseresultat Skr 148 miljoner (291)
• Nettoresultat Skr 116 miljoner (231)
• Grön nyutlåning Skr 0,9 miljarder (-)
• Grön nyupplåning Skr 1,5 miljarder (2,4)
• Avkastning på eget kapital efter skatt 2,3 procent (4,6)
• Totala kapitalrelationen 21,2 procent (12/2021: 21,6)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 29 (58)

Kontaktinformation
Catharina Henriksson, pressansvarig
Mob 076-677 59 09
[email protected] 

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Sedan 1962 har SEK tillhandahållit lån som har gjort det möjligt för hundratals svenska företag att växa genom en ökad produktion, förvärv, fler anställda och försäljning av produkter och tjänster till kunder över hela världen. Med utlåning i 60 länder har SEK en lång erfarenhet av internationell finansiering och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.