Connect with us

Marknadsnyheter

SFFs rating om BBB+ med stabila utsikter bekräftas

Published

on

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag av NCR erhållit kreditratingen BBB+ med stabila utsikter. Den starka ratingen bygger som tidigare på låntagarnas högkvalitativa fastigheter som SFF finansierar, låg risknivå, stabil verksamhet och långsiktiga agerande i marknaden. SFF ser ljust på framtiden och sin verksamhet inför 2024.     

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF och bolagets kreditrating  finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se. Mer rating information finns att läsa hos NCR: https://nordiccreditrating.com/article/svensk-fastighetsfinansiering-ab-publ-bbb-long-term-issuer-rating-affirmed-outlook-stable-3.

 • Det är glädjande att SFFs stabila och starka kreditvärdighet uppskattas av NCR och investerare i obligationsmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

Continue Reading

Marknadsnyheter

Klarna rapporterar resultat för helåret 2023: växande transaktionsvolym och allt närmre lönsamhet på årsbasis

Published

on

By

Läs original

Stockholm, 28 februari 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, rapporterar idag sina finansiella resultat för helåret 2023. Bolaget hade sitt största år någonsin i termer av transaktionsvolym, samtidigt som justerat rörelseresultat1 förbättrades med 95% under året.

Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna sa: ”2023 var ett år som för Klarna präglades av att göra saker för första gången och att uppnå nya mål. Vår transaktionsvolym var nästan en 1 biljon kronor och vi såg en förbättring av justerat rörelseresultat med 95%. Vi firade både vår första månad och vårt första kvartal med lönsamhet på fyra år, och i USA levererade vi en bruttovinst på 1,4 miljarder kronor som drev hela verksamheten framåt. November följde som vår mest framgångsrika försäljningsmånad någonsin, med en transaktionsvolym som översteg 100 miljarder kronor och överträffade totalen för hela 2015! Samtidigt som vi fortsätter vår resa mot långsiktig lönsamhet fattade vi ett medvetet beslut att investera i tillväxt under den högintensiva shoppingsäsongen under Q4. Vi kommer att fortsätta investera klokt för tillväxt och fokusera på att vara kostnadseffektiva på vår väg mot årlig lönsamhet.”

Viktiga finansiella händelser:

Största transaktionsvolymen (GMV) i bolagets historia. GMV uppgick till 981 miljarder kronor för året, 17% högre än 2022. Högsäsongen för shopping under Q4 var särskilt stark, och GMV i november nådde 100 miljarder kronor för första gången i Klarnas historia. Den fortsatta GMV-tillväxten drevs av en ökning av antalet handlare som erbjuder Klarnas flexibla betalningsmetoder, i kombination med en ökning av konsumenternas köpfrekvens. Klarna hanterar nu 2,5 miljoner transaktioner per dag. Detta ger en intäktsökning på 22% till 23,5 miljarder kronor för året. 

Fortsatt fokus på kreditförluster ger en bruttovinst på 11,7 miljarder kronor med en marginal på 50%. Klarna minskade kreditförlusterna i absoluta tal med 29% under 2023 och konsumentkreditförlusterna med 32% jämfört med föregående år, vilket är ännu mer imponerande när man beaktar den 17%-iga tillväxten i GMV under samma period. Som en procentandel av GMV förbättrades konsumentkreditförlusterna med 42% till 0,38%. Detta ledde till en total bruttovinst på 11,7 miljarder kronor, en ökning med 60% jämfört med föregående år, med en bruttovinstmarginal på 50%. USA, som nu är Klarnas största marknad mätt i intäkter, levererade en bruttovinst på 1,4 miljarder kronor och 2023 var det första helåret med bruttovinst i USA sedan Klarna gick in på marknaden 2015.

Kostnadseffektiviseringar ledde till en kraftig förbättring av rörelseresultatet. Fortsatta effektiviseringar ledde till en förbättring av det justerade rörelseresultatet med 95% (-378 Mkr), eller 69% på icke justerad basis. Nettoresultatet för perioden förbättrades med 76% till -2,5 miljarder kronor. Klarna genomförde ytterligare kostnadseffektiviseringar inom Försäljning och Marknadsföring där kostnaderna minskade med 31%, medan man samtidigt drev ökad GMV och köpfrekvens hos sitt världsomspännande nätverk av handlare.

Att notera:
Talen i detta pressmeddelande avser Klarna Holding AB. Rapporter för Klarna Holding AB och Klarna Bank AB finns på Klarnas IR-sida

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 550 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.

1Justerat rörelseresultat definieras som IFRS rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, aktiebaserade ersättningar, löneskatt, avskrivningar samt amorteringar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Trendbrott när unga lämnar börsen – sju av ungas tio favoritaktier rasade 2023

Published

on

By

Andelen 21-30-åriga aktieägare fortsatte minska 2023 och nu konstateras ett trendbrott. Sju av ungas tio favoritaktier tappade stora värden på börsen och åldersgruppen minskar sitt innehav i 158 av 202 undersökta bolag. Det visar Euroclear Swedens nya aktieägarstatistik.

– Sedan 2013 har andelen yngre aktieägare ökat, men det var en utveckling som fick sig en törn 2022 och fortsatte nedåt 2023 varför vi nu kan konstatera ett trendbrott. Det kan förklaras av felsatsningar på börsen samt att yngre personer inte har marginaler att invänta en vändning, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

2013 var antalet aktieägare i åldersgruppen 21-30 cirka 131 000 personer. Fram till 2021 växte gruppen till 321 000 personer, för att därefter vända neråt och 2023 bestod gruppen av cirka 302 000 personer.  

– Även om 21-30-åringarna totalt sett har ökat med 130 procent de senaste tio åren, så lämnade 11 000 av dem börsen under 2023. Det är ingen bra utveckling. Det är viktigt för bolagen att ha en jämn mix av ägare i olika åldersgrupper eftersom de har olika perspektiv på långsiktigheten i ägandet, säger Krister Modin.  

21-30-åringarnas favoritbolag under 2023 var: MGI, Plejd, Evolution, SBB och Neobo fastigheter. Av dessa fem bolag gick fyra minus på börsen under året. Unga har framför allt sålt sitt innehav i: Neobo Fastigheter (-24 000 aktieägare) och SBB (-10 000 aktieägare).  

Värdeförändring* i 21-30-åringarnas tio favoritbolag 2023 

 1. MGI -39% 
 2. Plejd -19% 
 3. Evolution +18% 
 4. SBB -71% 
 5. Neobo Fastigheter -19% 
 6. Synact pharma -89% 
 7. Fortnox +25% 
 8. Embracer -45% 
 9. Paradox International +6% 
 10. Spiltan -2% 

*Procenttalen är ungefärliga 
 

Förändring aktieägare i respektive åldersgrupp under 2023 

Minskat 
0–10-åringar: -6,5% 
11–20-åringar: -6,9% 
21-30-åringar: -3,5% 
41-50-åringar: -0,4% 
71-80-åringar: -1,1% 

Ökat 
31-40-åringar: 3% 
51-60-åringar: 1,4% 
61-70-åringar: 0,6% 
81-90-åringar: 6,7% 
91 och äldre: 2,8%  

Euroclear Swedens aktieägarstatistik 
Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral. Underlaget i Aktieägarrapporten 2023 utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, totalt 1 659 bolag. 

Under dagen släpps Aktieägarrapporten 2023. Du kommer att hitta den här.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tradedoubler bokslutskommuniké januari – december 2023

Published

on

By

Fjärde kvartalet, Oktober – December 2023

 • Totala intäkter uppgick till 575 (464) MSEK, en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 118 (102) MSEK, en ökning med 16%. Bruttomarginalen var 20,5% (22,0). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 
 • -88 (-76) MSEK, en ökning med 17%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 (26) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 30 (26) MSEK.
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 10 (9) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43 (32) MSEK. 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,29 (0,22) SEK.

Helåret, Januari – December 2023

 • Totala intäkter uppgick till 1 987 (1 640) MSEK, en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år. 
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 414 (346) MSEK, en ökning med 20%. Bruttomarginalen var 20,8% (21,1). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 321 (263) MSEK, en ökning med 22%. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 91 (79) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 92 (83) MSEK.
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 38 (32) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 74 (59) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 70 (93) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till -5 (5) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,56 (0,54) SEK.

Brev från VD

Vi avslutar det här året med en stabil prestation under fjärde kvartalet. Den underliggande bruttovinsten ökade med 9 %, trots utmanande jämförelsetal. Årets sista kvartal, med Black Week och julförsäljning, är den viktigaste perioden för vår verksamhet och det var bra att se att vi kunde leverera på dessa högtider.

Tillväxten härleds från alla produkter och marknader och det är ännu mer tillfredsställande att se att vår stora internationella kundgrupp fortsätter att växa. Det stora internationella fotavtryck vi har visar återigen att vi är ett företag inom branschen som kan leverera högskalig prestationsmarknadsföring till denna kundgrupp.

Den underliggande EBITDA nådde 29 MSEK under det sista kvartalet och överträffade förra årets siffra med 3 MSEK. EBITDA-marginalen minskade till 5,1 % (5,7 %) under fjärde kvartalet vilket främst beror på ökade personalkostnader. Under året har vi ökat antalet anställda till 335 (294). Jämfört med övriga kvartal har vi inte ökat antalet anställda under fjärde kvartalet, eftersom vi anser oss vara väl bemannade för att genomföra våra planer för det kommande året. Vi kommer att fortsätta att investera i våra team och produkter på lämpligt sätt. 

Jag vill tacka våra team för den hängivenhet, energi och goda anda som ständigt genomsyrar deras arbete. Jag vill även tacka våra kunder och partners för den tilltro och lojalitet de visar oss, samt våra aktieägare för deras fortsatta stöd.

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.