Signatur Fastigheter får grönt ljus att förädla fastighet i centrala Malmö – potential att mer än fördubbla hyresintäkterna via ett 70-tal nya bostäder

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Stadsbyggandkontoret i Malmö Stad har antagit en ny detaljplan för fastigheten Hyllie 9:5 belägen i tätbebyggt område nära Pildammsparken i centrala Malmö. Signatur Fastigheter förvärvade den aktuella fastigheten i slutet av januari och tillträdde densamma per den 31 mars. Detaljplanen medger konvertering och byggnation av upp emot 100 bostäder, Signatur Fastigheter avser dock att utnyttja fastighetens bottenplan till samhällsservice.

”Det är mycket glädjande att detaljplaneprocessen redan nu är slutförd och att vi kan starta förädlingsarbetet. Ambitionen är att konvertera fastigheten, som idag inhyser utbildningsverksamhet, till tre våningsplan med ett 70-tal lägenheter samt göra plats för vård och omsorg i bottenplanet. Hyresintäkterna skulle därmed kunna mer än fördubblas från dagens nivå, till cirka 10 MSEK.”, säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.

Signaturs Fastigheters expansionsstrategi bygger på att förvärva kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Fastighetsbeståndet har hittills under året ökat med cirka 28 procent och ambitionen är att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder kronor under innevarande år. Signatur Fastigheters totala fastighetsbestånd uppgår per dags datum till cirka 1,2 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

[email protected]

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *