Skåne har fått ett nytt naturreservat

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Länsstyrelsen Skåne har bildat ett nytt naturreservat, Århultsbäcken i Ängelholms kommun.

porlande bck i disig skog

Det nya naturreservatet är omkring 54 hektar stort och ligger söder om naturreservatet Djurholmamossen.

 

       Århultsbäcken är ett fantastiskt område, en sydvänd lövskogsklädd ravin som bäcken skär igenom. Det är den enda plats i Skåne där besökaren på kort tid kan färdas från en ”norrländsk myr” till sydliga lövskogar, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

 

Målet med naturreservatet är bland annat att bevara och restaurera områdets ädellövskogar, därför har gran börjat att tas ner.

 

       Dessutom kommer delar av Århultsbäcken, som tidigare varit rätade, att återfå sitt slingrande lopp. Vi pluggar även igen dränerande diken som inte påverkar mark utanför naturreservatet. Det är jätteviktigt att återväta torvmarker för att binda kol och öka områdenas naturvärden ytterligare, säger Johan Johnmark.

 

Naturreservatet ingår i stiftelsen Skånska landskaps strövområden. Stiftelsen har också nyligen iordningsställt en ny vandringsled i området. Förvaltare blir stiftelsen OD Krooks Donation i Kristianstads län som äger marken. Beslutet om naturreservatet började gälla den 28 maj 2022.

 

För mer information: kontakta naturvårdshandläggare Johan Johnmark, Länsstyrelsen Skåne, 0708-40 24 65

Mikael Ringman[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.