Skanska renoverar fastighet för seniorboende i Farsta

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Skanska har fått i uppdrag av Micasa Fastigheter AB att genomföra en total upprustning av fastigheten Edö 1 Hus B och A i Farsta för seniorboende. Avtalet är uppdelat i faser där överenskommelsen nu gäller projektering och förberedande arbeten och separat avtal för byggproduktionen sluts senare.

Fastigheten Edö 1 färdigställdes 1975 och består av två sammankopplade souterrängbyggnader invid sjön Magelungen. Det ena huset kommer att totalrenoveras och det andra renoveras delvis. Efter det att arbetet är klart kommer det att bli totalt cirka 106 seniorbostäder.

Edö 1 finns med i Stadsmuseets klassificering som grönklassad, vilket innebär att byggnaderna anges som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det ställer krav på särskilda hänsyn i renoveringen.

Ombyggnadsarbetet kommer att bedrivas i samverkan med stort fokus på återbruk av material och minimering av byggavfall. Avsikten är att söka miljöcertifiering för projektet enligt Miljöbyggnad silvernivå.

Byggstart är planerad att ske i maj 2023 med färdigställande under hösten 2024.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson, projektchef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 65 29

Anders Sandström, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 06 41

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige                                                                                                       

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 100 medarbetare. Intäkterna uppgick 2021 till cirka 40 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 100 nya hem.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.