Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva egna aktier av serie B i Skanska

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 26 mars 2020 beslutat att utnyttja det av årsstämman den 26 mars 2020 beslutade bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5). Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021, av högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagarna i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.

Den 26 mars 2020 hade Skanska 8 107 126 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Caroline Fellenius-Omnell, Executive Vice President, Chefsjurist, Skanska AB, tel 010 449 29 23

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *