Connect with us

Marknadsnyheter

Skeppskanon utanför Marstrand kan vara Europas äldsta

Published

on

En internationell forskargrupp ledd av marinarkeologen Staffan von Arbin vid Göteborgs universitet har undersökt vad som kan vara Europas äldsta skeppskanon. Kanonen påträffades i havet utanför Marstrand på den svenska västkusten och dateras till 1300-talet. Resultatet av den tvärvetenskapliga studien ger ny kunskap om artilleriets tidiga utveckling både till lands och till sjöss, men vittnar också om en orolig tid för såväl sjöfarare som kustbefolkning.

Den lilla trattformade mynningsladdade kopparkanonen, funnen av en fritidsdykare på 20 meters djup i havet utanför Marstrand, tros komma från ett förlist skepp. Att forskarna bedömer att det rör sig om en skeppskanon, och inte en kanon som transporterats som last, beror på att den fortfarande hade delar av en laddning kvar i krutkammaren när den hittades. Kanonen var alltså laddad och redo att användas i strid när den hamnade på havsbottnen.

– Tack vare de bevarade laddningsresterna har det varit möjligt att datera fyndet genom kol 14-metoden, säger Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Göteborgs universitet.

– Resultatet visar att Marstrandskanonen med stor sannolikhet härrör från 1300-talet vilket gör den till en av de absolut äldsta artilleripjäser som påträffats i Europa.

Forskarna har dokumenterat fyndet genom 3D-skanning, och de har också genomfört en kemisk analys av metallen som använts vid gjutningen av kanonen. Analysen visar att det rör sig om en kopparlegering innehållande omkring 14 procent bly och endast mindre mängder tenn.

Denna legering är långt ifrån optimal för kanongjutning menar forskarna, och det är troligt att kanonen skulle ha gått sönder och blivit obrukbar vid alltför intensiv användning.

Helt uppenbart har den som gjutit kanonen inte haft de nödvändiga kunskaperna och förståelsen för olika kopparlegeringars egenskaper, säger Staffan von Arbin.

Det visar att man ännu inte fullt ut behärskade kanongjutningens ädla konst vid denna tid och att tillverkningen till stor del skedde utifrån ”trial and error”.

Analysen indikerar också att kopparmalmen som brukats vid tillverkningen av kanonen är bruten i dagens Slovakien, medan blyet troligen kommer från England eller gränsområdet mellan Polen och Tjeckien.

Viktig knutpunkt för handelssjöfarten
I den tvärvetenskapliga studien, som publicerats i den engelska sjöhistoriska tidskriften The Mariner’s Mirror, redovisar forskarna resultaten av utförda analyser men diskuterar också kanonfyndet i ljuset av skriftliga, ikonografiska och arkeologiska källor. Staden Marstrand, med sin omtalat goda hamn, var under 1300-talet en viktig knutpunkt för handelssjöfarten mellan Västeuropa och Östersjöområdet. Men havet var en arena för krig och konflikter, och civilbefolkningen drabbades ofta hårt. Det fanns dessutom alltid en risk för piratangrepp.

De nya typer av eldvapen som utvecklades vid denna tid gav stora taktiska fördelar vid stridigheter till sjöss. Det var dock inte bara krigsfartyg som försågs med bestyckning – under loppet av senmedeltiden började även handelsskeppen i allt högre grad att utrustas med kanoner för att kunna försvara sig mot pirater och andra fientligt sinnade skepp. Undersökningen av Marstrandskanonen ger nya kunskaper och perspektiv på denna militärtekniska utveckling.

Trattformiga kanoner av Marstrandskanonens typ brukar vanligtvis tillskrivas 1400- och 1500-talet, men fyndet vittnar alltså om att modellen existerade redan på 1300-talet. De bevarade laddningsresterna i kanonens krutkammare visar också att användandet av kartescher, ett slags färdigpackade krutladdningar, kom i bruk långt tidigare än vad man känt till.

– Nu vill vi naturligtvis också försöka lokalisera och dokumentera skeppet som kanonen hörde till. Även om det sannolikt är hårt nedbrutet och sönderslaget borde det gå att hitta spridda vrakrester vid en noggrann inventering av fyndplatsen och dess omgivningar, säger Staffan von Arbin.

Studien är fritt tillgänglig som Open Access: https://doi.org/10.1080/00253359.2023.2225311

Fakta
Den undersökta kanonen påträffades 2001 av en sportdykare och ingår idag i Bohusläns museums samlingar. Den nu genomförda forskningsstudien har gjorts i samverkan med Bohusläns museum och är delfinansierad av Delegationen för militärhistorisk forskning (DHF) samt Källvikenstiftelsen.

Deltagare:

Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Göteborgs universitet, Sverige (projektledare och ansvarig för studien)
Kay Smith, oberoende forskare, England (specialist på medeltida krutvapen)
Tobias Skowronek, German Mining Museum, Tyskland (kemiska analyser)

Kontakt:
Staffan von Arbin, tel: 076-319 6663, e-post: staffan.arbin@gu.se

BILD: Marstrandskanonen – en unik skeppskanon från 1300-talet. Foto: Bo Niklasson/Bohusläns museum.

Cecilia Sjöberg
Kommunikatör, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 63 51, 076–618 6351
E-post: cecilia.sjoberg@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hallänningar och stockholmare i klimattopp, Dalarna och Södermanland sist

Published

on

By

En ny undersökning visar att invånarna i Hallands län samt Stockholm är de som oftast diskuterar klimatfrågan i landet, vilket framgår av en färsk kartläggning. Samtal om klimatet är mest frekvent i dessa regioner, med en markant högre diskussionsnivå jämfört med andra delar av Sverige.

I den nyligen genomförda kartläggningen Sustainable Brand Index avslöjas att Halland och Stockholm leder nationell dialog när det gäller klimatfrågor. 48 procent av Hallands och Stockholms befolkning tar regelbundet upp klimatfrågan i samtal, vilket är högst i Sverige. Resultaten antyder en ökad medvetenhet och engagemang för klimatrelaterade ämnen i dessa områden. 

I Dalarna och Södermanland utmärker man sig istället genom att vara de som diskuterar klimatfrågan i minst utsträckning. 

Kartläggningen visar de regionala skillnaderna i klimatdiskussioner och kan fungera som en viktig indikator för beslutsfattare om var ytterligare resurser och informationskampanjer kan behövas för att stimulera dialog och åtgärder.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I 2024 års studie har ett riksrepresentativt urval av 29 000 svenskar i åldern 16–75 år intervjuats under perioden december 2023 – februari 2024. Totalt 432 varumärken i 36 branscher har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållbarhetsmålen.

Kartan baseras på lila färgindikationer för att visa diskussionsintensitet i olika delar av landet. Ju mörkare lila, desto fler individer som uppger sig diskutera klimatfrågan. 

Erik Elvingsson HedénCEO+46708651397erik.heden@sb-insight.com

SB Insight är en insiktsbyrå med fokus på hållbarhet och grundare av Sustainable Brand Index – Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ung baryton utnämns till Klassiska artisten i P2

Published

on

By

Stjärnskottet David Risberg har utsetts till nästa Klassiska artisten i P2. Utnämnandet sträcker sig över konsertsäsongen 2024–2025 och innebär att David Risberg under året kommer att medverka i ett antal konserter i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Dessutom får den unge sångaren en unik möjlighet att tillsammans med P2 beställa ett musikverk av en tonsättare verksam i Sverige.

Klassiska artisten i P2 David Risberg
David Risberg, ung baryton som utsetts till Klassiska artisten i P2 för säsongen 20242025. Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio.

– Vi är glada och stolta att kunna presentera den Klassiska artisten i P2 för säsongen 2024–2025, en ung representant för det svenska sångarskrået. I David Risberg får publiken i Berwaldhallen och P2:s lyssnare möta en klassisk sångare som besitter en stor musikalitet, en unik klang och en god portion nyfikenhet, säger Staffan Becker, konserthuschef i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen.

David Risberg är 29 år och kommer från Tyresö utanför Stockholm. Han tog examen från Operahögskolan 2021 och har sedan dess sjungit på bland annat Kungliga Operan, Malmö Opera och Norrlandsoperan. Han växte upp i ett hem där den klassiska musiken hade en naturlig plats, båda föräldrarna är kyrkomusiker och själv upptäckte han tidigt sin kärlek till sång och musik.

– En stark musikalisk förebild för mig är Peter Mattei, han går inte att undvika när man är ung baryton från Sverige, säger David Risberg.

– Det ska bli roligt och inspirerande att få axla rollen som Klassiska artisten i P2. Det är en fantastisk språngbräda ut i branschen. Dessutom känns det väldigt lyxigt att så tidigt i karriären få möjlighet att musicera tillsammans med alla skickliga musiker i Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, fortsätter David Risberg.

Klassiska artisten i P2
Med Klassiska artisten i P2 vill Berwaldhallen och P2 lyfta fram unga och lovande svenska musiker och sångare. Den första utnämningen gjordes 2020, då föll valet på violinisten Johan Dalene. De senaste två säsongerna har sopranen Johanna Wallroth haft titeln.

Klassiska artisten i P2 utses i samarbete mellan Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen och P2, och innebär att den utvalda artisten medverkar i ett antal konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Konserterna kan höras i hela landet via sändningar i P2.

P2 spelar även in och sänder konserter med den Klassiska artisten i P2 från andra konserthus i Sverige. Artisten får också en unik möjlighet att beställa ett musikverk från en tonsättare verksam i Sverige.

Mer om David Risberg
Ung baryton som på kort tid slagit igenom på de svenska operascenerna. Efter studier vid Kungliga musikhögskolan och Stockholms konstnärliga högskola har han framträtt vid ett flertal av landets operahus, senast i rollen som Mr Darcy i Daniel Nelsons ”Stolthet och fördom” på Norrlandsoperan.

Högupplösta pressbilder 
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio.

https://sverigesradio.bildbank.nu/sv/delad/nzh1mw8682  
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Maria Lekteus, kommunikationsansvarig
maria.lekteus@sverigesradio.se
073 712 32 21

Karl Thorson, press- & PR-ansvarig Berwaldhallen
karl.thorson@sverigesradio.se 
070 431 18 93

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ericsson rapporterar första kvartalet 2024

Published

on

By

Första kvartalet i korthet – Driva bruttomarginalförbättring och kostnadseffektivitet

  • Försäljningen sjönk organiskt[1] med -14% jämfört med samma kvartal föregående år, på grund av en minskning med -19% inom Networks. Rapporterad försäljning minskade till SEK 53,3 (62,6) miljarder.
  • Bruttoresultatet exklusive omstruktureringskostnader minskade till SEK 22,8 (24,9) miljarder, när lägre försäljning delvis uppvägdes av förbättrad bruttomarginal. Rapporterat bruttoresultat var SEK 22,7 (24,2) miljarder.
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 42,7% (39,8%), med stöd av en konkurrenskraftig produktportfölj, kostnadsåtgärder, förbättrad kommersiell disciplin samt ökade patent- och licensintäkter. Rapporterad bruttomarginal var 42,5% (38,6%).
  • EBITA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 5,1 (4,8) miljarder med en marginal på 9,6% (7,7%), vilket innefattade en engångsintäkt på SEK 1,9 miljarder. Rapporterad EBITA var SEK 4,9 (3,8) miljarder.
  • Periodens resultat var SEK 2,6 (1,6) miljarder. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 0,77 (0,45).
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 3,7 (-8,0) miljarder, vilket avspeglar förbättrad hantering av rörelsekapital.
  • Nettokassan 31 mars 2024 var SEK 10,8 miljarder, jämfört med SEK 7,8 miljarder 31 december 2023.
SEK miljarder Kv 1
2024
Kv 1
2023
Förändring
årsvis
Kv 4
2023
Förändring
kvartalsvis
Nettoomsättning 53,325 62,553 -15% 71,881 -26%
Försäljningstillväxt just. för jämf. enheter och valutaeffekter[2]  –  –  -14% –  – 
Bruttomarginal[2]  42,5% 38,6% –  39,8% – 
EBIT  4,100 3,046 35% 5,848 -30%
EBIT-marginal[2] 7,7% 4,9% –  8,1% – 
EBITA[2]  4,893 3,848 27% 6,694 -27%
EBITA-marginal[2]  9,2% 6,2% –  9,3% – 
Periodens resultat  2,613 1,575 66% 3,409 -23%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  0,77 0,45 71% 1,02 -25%
Finansiella mått exklusive omstruktureringskostnader[2]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  42,7% 39,8% –  41,1% – 
EBIT exklusive omstruktureringskostnader  4,305 4,026 7% 7,368 -42%
EBIT-marginal exklusive omstruktureringskostnader  8,1% 6,4% –  10,3% – 
EBITA exklusive omstruktureringskostnader  5,098 4,828 6% 8,214 -38%
EBITA-marginal exklusive omstruktureringskostnader  9,6% 7,7% –  11,4% – 
Fritt kassaflöde före M&A  3,671 -8,016 –  12,464 -71%
Nettokassa vid periodens slut  10,805 13,573 -20% 7,832 38%

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter
[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Under första kvartalet fortsatte vi genomförandet av vår strategi att stärka vårt ledarskap inom mobilnät, driva en fokuserad expansion på företagsmarknaden och fortsätta den kulturella omvandlingen. Vi behöll vår ledande marknadsposition, men som förväntat var våra kunder fortsatt försiktiga med sina investeringar. I denna utmanande marknadssituation levererade vi signifikant förbättrade bruttomarginaler. Detta bekräftar våra lösningars konkurrenskraft, vår kommersiella disciplin och effekten av våra kostnadsåtgärder.

Vi kommer att fortsätta att proaktivt optimera verksamheten, bland annat med strategiska kostnadsbesparingsåtgärder, för att säkerställa att Ericsson är i bästa möjliga position för att öka värdet för aktieägarna.

Första kvartalet – marknadsmotvind och fokus på genomförande

Medan organisk försäljning[1] minskade med -14%, nådde vi en bruttomarginal[2] på 42,7%, genererade en EBITA[3] på SEK 5,1 miljarder och en EBITA-marginal[3] på 9,6%.

Försäljningen[1] inom Networks sjönk organiskt med -19% jämfört med samma kvartal föregående år eftersom våra kunder var fortsatt försiktiga med sina investeringar. Trots detta genererade vi en stark bruttomarginal[2] på 44,3% – ett bevis på vårt teknikledarskap, vår konkurrenskraftiga produktportfölj och de strategiska åtgärder vi vidtar, bland annat gällande kostnader.

Inom Cloud Software and Services fortsatte vi att genomföra vår strategi att stärka leveransresultat och kommersiell disciplin. Vi levererade en bruttomarginal[2] på 37,4%, och för femte kvartalet i följd förbättrades EBITA-marginalen[2] jämfört med föregående år. EBITA-marginalen[2] rullande fyra kvartal var 3,0%.

Inom Enterprise ökade försäljningen organiskt, men sjönk inom Global Communications Platform påverkad av förlust av ett kundkontrakt med låg marginal under fjärde kvartalet och vårt beslut att minska verksamheten i några länder. Påverkan från dessa faktorer förväntas kvarstå under året. Vi fortsätter att fokusera på att utnyttja den nuvarande verksamheten som stöd för utbyggnad av vår Global Network Platform för nät-API:er.

Våra patent- och licensintäkter fortsätter att öka, med ett nytt patent- och licensavtal inom 5G med en telefontillverkare. Vi är övertygade om att kunna åstadkomma ytterligare tillväxt inom patent- och licensintäkter, med ytterligare nya 5G-avtal och genom att expandera till fler licensieringsområden. Tidpunkterna för kontrakt kommer att variera, eftersom vi försöker optimera värdet på nya avtal.

Vi levererade SEK 3,7 miljarder i fritt kassaflöde[4] under första kvartalet, och drog nytta av operativa förbättringar och lägre rörelsekapital när vi slutförde en intensiv 5G-utbyggnadsfas i Indien.

Vi annonserade ytterligare åtgärder för att förbättra vår kostnadseffektivitet och strömlinjeforma vår verksamhet, inklusive personalneddragningar. Detta är en nödvändig åtgärd för att positionera bolaget för framgång på längre sikt.

I mars certifierade vår oberoende monitor regelefterlevnadsprogrammet. Detta är ett viktigt steg för att slutföra vårt plea agreement. Vårt fokus på företagskultur och integritet kvarstår.

Genomföra vår strategi

Vår strategi syftar till att bygga ett starkare och mer lönsamt Ericsson på lång sikt, med en vision om att fånga upp nästa stora våg av nätinnovation med en betydande plattformsverksamhet.

På Mobile World Congress i Barcelona visade vi upp branschledande hårdvaru- och mjukvarulösningar som krävs för att bygga de programmerbara nät med höga prestanda som behövs för att digitalisera samhället. Vår bransch är i ett skifte från en vertikalt integrerad arkitektur till en horisontell och molnbaserad nätarkitektur – och Ericsson leder denna utveckling.

Vi tog också viktiga steg i vår strategi för att bygga Global Network Platform för nät-API:er, och annonserade tre nyckelpartnerskap med Verizon, AT&T och Amazon Web Services samt ett avtal gällande kommunikations-API:er med KDDI. Att exponera nätfunktioner via API:er kommer att främja skapande av nya, differentierade tjänster, och kommer att vara avgörande under nästa steg i digitaliseringen av företag och samhälle.

Vi blickar framåt

Vi förväntar oss en fortsatt krympande RAN-marknad, åtminstone fram till slutet av innevarande år, i och med att kunderna fortsätter att vara försiktiga med investeringar och att investeringstakten i Indien fortsätter att återgå till normala nivåer. Dell’Oro uppskattar att den globala marknaden för radioaccessnät (RAN) minskar med -4% under 2024, vilket kan visa sig vara optimistiskt.

Om nuvarande trender består, förväntar vi oss att vår försäljning kommer att stabiliseras under andra halvåret, positivt påverkad av de senast vunna kontrakten och en återgång till normala lagernivåer för kunder i Nordamerika. Under andra kvartalet förväntar vi oss att bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader inom Networks kommer att ligga i intervallet 42-44%. Under andra halvåret bör vår marginal gynnas av förbättrad affärsmix. Vi fortsätter också att vara starkt fokuserade på att leverera starkare kassaflöde baserat på vår verksamhetsdisciplin.

Vår strategi för företagsmarknaden syftar till att utnyttja nätkapacitet för att öka telekombranschens intäktstillväxt till en högre nivå än den som enbart ökande trafik kan leverera. Vi skapar nya, differentierade produkter och tjänster, och stöder våra kunder i denna omvandling. Detta kommer i sin tur att stödja branschens investeringsnivåer på längre sikt, vilka vi fortfarande anser vara ohållbart låga.

Även om dynamiken är utmanande på kort sikt, kvarstår våra långsiktiga mål, och vi fortsätter att ha fokus på att öka värdet för aktieägarna.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1]Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter.
[2]Exklusive omstruktureringskostnader.
[3]Exklusive omstruktureringskostnader. Innefattar en engångsintäkt på SEK 1,9 miljarder som redovisas i segmentet Other.
[4]Före M&A.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Lars Sandström kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST.

Anslut till videokonferensen här, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, använd denna länk.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Daniel Morris, chef Investerarrelationer
Phone: +44 7386657217
E-mail: investor.relations@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post:
alan.ganson@ericsson.com

Media

Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post:
ralf.bagner@ericsson.com

Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 07:00 CEST.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.