Connect with us

Marknadsnyheter

Skuldsatta pensionärer får det tufft även 2024

Published

on

Allt fler äldre klarar inte av att betala sina skulder. Hos Kronofogden har ärendena med äldre ökat betydligt mer än för de yngre. Nästan 66 000 personer över 65 år har idag skulder hos myndigheten. -Med tanke på att kostnaderna har skjutit i höjden de senaste åren och inkomsterna för pensionärerna inte hängt med i inflationstakten är jag inte förvånad över att så pass många dragit på sig stora skulder, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar och fortsätter: de höga priserna äter i princip upp deras  

Under helåret 2024 väntas en singelpensionärs utgifter för boendekostnader, mat, hushållskostnader och el uppgå till totalt 14 576 kronor per månad, vilket i princip motsvarar en genomsnittlig allmän pension före skatt.

Se bilaga för uträkningarna för ensamstående pensionärer och par i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Se även vad 65+ har i genomsnittlig skuld hos Kronofogden – i samtliga kommuner.

Länsförsäkringar har räknat på en genomsnittlig pensionärs kostnader för räntor, mat, hushållskostnader och el. Beräkningarna visar att hushållen under de senaste åren fått påtagligt högre kostnader där bara livsmedel står för drygt 20 procent av hushållens kostnader.

Hushållens kostnader per person och år riket – för den som delar ett boende blir kostnaderna per månad lägre

Hushåll (per person) 2021 2022 2023 2024
Singel 132 362 kr 153 831 kr 174 128 kr 174 918 kr
Sambo   96 734 kr 110 300 kr 126 356 kr 127 379 kr

I år får de flesta pensionärer en höjning av sin totala pension till mellan 500 kronor och 1 500 kronor efter skatt men trots det väntas ett genomsnittligt singelhushåll lägga i princip hela sin disponibla inkomst på boendekostnader, mat, hushållsutgifter och el 2024.

– Vi har i dag en realitet där kostnaderna ökar markant och många pensionärer har nu en svag motståndskraft för nya och oväntade utgifter, där många balanserar på marginalen. Det är en betydligt större andel av den disponibla inkomsten för pensionären som idag går till att betala nödvändiga utgifter jämfört med 2021 men under 2024 ser det ut faktiskt ut som att kostnaderna sakta börjar plana ut, säger Trifa Chireh.

Uträkningen visar att det är tufft för många pensionärer att få ekonomin att gå runt så att bli sambo är ett bra sätt för pensionärer med låg inkomst att få pengar över.  Ett par som bor ihop kan få ned utgifter rejält i relation till den disponibla inkomsten.

-Många människor, särskilt ensamboende pensionärer, är oroade över hur de ska ha råd att bo i framtiden. En möjlighet kan även vara att skaffa en inneboende. Utöver den ekonomiska aspekten finns det också en utbredd ensamhet bland seniorer som ett nyfunnet samboliv kan råda bot på, säger Trifa Chireh.

En grupp som är särskilt utsatt är ensamstående kvinnor som i genomsnitt har 70 procent av mäns pension

-Ensamboende pensionärer står inför utmanande ekonomiska tider, särskilt med tanke på stigande inflation och ökade kostnader för boende, transport, bredband, försäkringar, mat och kläder. Detta skapar oro bland pensionärer, särskilt äldre kvinnor, eftersom den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor är 30 procent lägre än för män, säger Trifa Chireh.

Trifas 10 bästa tips för att möta ett tufft ekonomiskt år:

  1. Har du låg pension kan du få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd efter att du fyllt 66 år som är behovsprövat. Kolla med Pensionsmyndigheten vad som gäller för dig.
  2. Har du det ekonomiskt tufft just nu eller ingen sparbuffert går det bra att ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen för att plussa på den dåliga ekonomin samtidigt som du arbetar om du har nått en ålder när du kan börja plocka ut den allmänna pensionen (från 63 år 2024).
  3. Räkna igenom din ekonomi för att ta reda på om du ska flytta. Hur mycket kan du frigöra om du exempelvis säljer din bostad för att köpa en mindre eller flytta till en hyresrätt?
  4. Har du tomma rum över i bostaden eller en stuga som ingen använder längre kan du hyra ut och få in en extra inkomstkälla. Det är ett utmärkt sätt att få lite hjälp för att betala hyran varje månad.  kom ihåg att dina extra hyresintäkter behöver skattas, läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.
  5. Planera veckans måltider efter rabatterbjudanden och handla även på andra livsmedelkedjor än det du är van vid. Har du en månadslön efter skatt som understiger 12 200 kronor per månaden kan du söka medlemskap i vissa livsmedelsbutiker för att kunna handla mat billigare.
  6. Ansök hos banken om att slippa amortera eventuella lån. Det kan frigöra några tusenlappar för att möta den minskade inkomsten.
  7. Bli ”jobbonär” och jobba extra samtidigt som du tar ut din pension. Fördelaktigt efter att du fyllt 66 år.
  8. Ta bort återbetalningsskyddet på dina tjänstepensioner och höj din pension upp till 10 procent. Kontakta ditt pensionsbolag.
  9. Se över dina försäkringar, och framför allt vad de kostar. Samla dina försäkringar till ett och samma försäkringsbolag för att få rabatt.
  10. Ansök om skuldsanering hos kronofogden för att bli skuldfri, om du är väldigt skuldsatt. kontakta budget och skuldrådgivare i kommunen om man känner att man behöver ha information eller planering kring privatekonomin. Varje kommun har enligt lag skyldighet att hjälpa de skuldsatta.

För ytterligare information kontakta:
Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073–094 28 52
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08–588 41 850

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Peab Asfalt tar hem tankbeläggningskontrakt om 75 miljoner

Published

on

By

Peab Asfalt har vunnit Trafikverkskontrakt gällande tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg. Avtalen som uppgår till 75 miljoner kronor gäller i två år. Förutom tankbeläggningar omfattar beställningen till Gävleborgs län även markarbeten, djupfräsning och asfalteringsarbeten. Kontraktet ställer även höga krav på att fordonen körs på förnybart bränsle.

Genom att ytbehandla vägen med tankbeläggning förlängs vägarnas livslängd med en metod som dessutom är mer kostnadseffektiv på låg- och medeltrafikerade vägar. Tankbeläggningar har dessutom lägre CO2 utsläpp och minskar samtidigt användningen av naturresurser jämfört med konventionella beläggningsmetoder.

– Tack vare kontrakten stärks vår position inom tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborgs län. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Trafikverket, där vi nu har möjlighet att aktivt bidra till förbättringar av vägnäten i länen, säger Karl Hillgren, arbetschef Peab Asfalt.

För mer information kontakta Karl Hillgren, arbetschef, Peab Asfalt, 0733-33 90 00 eller Anna-Karin Svantesson, kommunikation, Peab Asfalt, 0733-84 86 31.

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar. Peab Asfalt bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har cirka 2000 anställda. Peab Asfalt ingår i Peabkoncernen.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tuff start på 2024 – den allmänna pensionens köpkraft minskar

Published

on

By

Enligt nya beräkningar* från Folksam minskade den allmänna pensionens köpkraft i januari 2024 hos samtliga pensionärer med i genomsnitt 95 kronor jämfört med samma period förra året. För kvinnor minskade köpkraften i genomsnitt med 16 kronor i månaden och för män var motsvarande siffra minus 210 kronor i månaden.

Vid årsskiftet höjdes den allmänna pensionen (inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension och inkomstpensionstillägg) med i genomsnitt 638 kronor före skatt tack vare värdesäkring av både den inkomstgrundande pensionen och garantipensionen och till följd av den skattesänkning som genomförts. Efter avdrag för inkomstskatt och justering för inflationen* i januari minskade emellertid den genomsnittliga köpkraften hos Sveriges pensionärer med 95 kronor i månaden jämfört med samma period förra året.

– Återigen inleds ett nytt år med en försämring av den allmänna pensionens köpkraft för Sveriges pensionärer. Den enda ljusning är att kvinnor i 97 kommuner får en mindre ökning av köpkraften och att inflationen förhoppningsvis sjunker under året men stigande matpriser och ökade boendekostnader innebär en tuff start på 2024 för många pensionärer, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Förklaringen till skillnaden i hur köpkraften mellan män och kvinnor påverkas beror på att kvinnors allmänna pension i väsentligt högre utsträckning består av garantipension vilken höjdes med 9,1 procent från årsskiftet. Mäns allmänna pension kommer i större utsträckning från inkomstpension som höjdes med 1 procent.

Så påverkas den allmänna pensionens köpkraft inledningsvis under 2024: 
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade minst i Bergs kommun i Jämtland, minus 3 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade mest i Järfälla kommun i Stockholm, minus 230 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer ökade mest i Tibro kommun i Västra Götalands län, plus 97 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade minst  i Bergs kommun i Jämtlands län, minus 59 kr i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer minskade mest i Järfälla kommun i Stockholms län, minus 139  kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade mest i Järfälla  kommun i Stockholms län, minus 347 kronor i månaden.

– De senaste åren har varit tuffa för väldigt många pensionärer och inledningen av 2024 är inget undantag även om en del kvinnliga pensionärer trots nuvarande inflationsnivå får en liten förbättring av sin köpkraft. Det behövs förändringar som långsiktigt och varaktigt höjer den allmänna pensionen från dagens 45 procent av slutlönen till utlovade 60 procent, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogat faktablad med de 10 kommuner med störst respektive minst påverkan av köpkraften totalt samt för män och kvinnor. Bifogat finns även tips som kan minska utgifterna och öka inkomsterna för pensionärer. Även ett Excel-dokument finns bifogat med uppgifter från samtliga kommuner i Sverige över nivån på den allmänna pensionen, totalt samt för män och kvinnor.

*Uppgifter från Pensionsmyndigheten och inkluderar samtliga personer i Sverige som tar ut allmän pension
*Inflationstakt enligt KPI i januari 2024.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Schneider Electric väljer Karlskoga Automation som sin första Industry Service Partner i Sverige

Published

on

By

Schneider Electric och Karlskoga Automation stärker sitt redan långvariga samarbete genom att göra företaget till Schneider Electrics första Industry Service Partner i Sverige. Samarbetet innebär att företagen nu kommer att kunna erbjuda ett mer omfattande kunderbjudande, vilket markerar ett viktigt steg framåt och stärker deras positioner inom industriautomation.

Partnerskapet mellan Karlskoga Automation och Schneider Electric inleddes för 30 år sedan. Karlskoga Automation specialiserar sig på att leverera högkvalitativa speciallösningar inom industriautomation för flertalet branscher. Från verkstadsindustri och försvar till läkemedel och energi, både för privat och offentlig sektor.

I takt med det växande intresset för industriautomation har Karlskoga Automations tjänster blivit alltmer efterfrågade. För att fortsatt ligga i framkant när det kommer till tekniska lösningar och kompetent personal behövs pålitliga partners som delar intresset för innovation. Schneider Electrics breda produktportfölj – med allt från PLC-system, frekvensomriktare, tryckknappar och kontaktorer – har gjort företaget till en mångfacetterad leverantör.

– Genom flera år av framgångsrikt samarbete har vi nu tagit vårt partnerskap med Karlskoga Automation till nästa nivå med gemensamma kunduppdrag. Samarbetsavtalet gör dem till vår första Industry Service Partner vilket innebär att vi nu har en lokal och stabil servicepartner som snabbt kan vara på plats hos våra kunder. På så sätt blir partnerskapet en stor tillgång och trygghet för oss, samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter och kunder för Karlskoga Automation, säger Daniel Bysell, kundansvarig på Schneider Electric Sverige.

Samarbetet har möjliggjort för båda parter att ta sig an större och mer komplexa projekt tillsammans samtidigt som den tekniska expertisen utökats. Detta innovativa branschsamarbete är en av många faktorer som lett till en stark tillväxt för Karlskoga Automation de senaste tio åren. I dag har företaget en omsättning på 55 miljoner kronor och deras starka utveckling gör även att de kan titulera sig som vinnare av Möckelnregionens prestigefyllda pris ”Årets Företag 2023”.

– Vi rör oss inom en bransch som är i ständig rörelse. För att förbli konkurrenskraftiga behöver vi partners som kan förse oss med aktuella lösningar och stötta oss i denna utveckling. Samarbetet med Schneider Electric har gett oss möjligheten att med vår samlade kompetens kunna erbjuda avancerade och kompletta lösningar till våra kunder, säger Per Eriksson, VD på Karlskoga Automation.

Schneider Electric har i och med detta samarbete fått en stark partner som snabbt kan erbjuda service och underhåll till kunder i närområdet. Med deras gemensamma kompetens har de nu både kapacitet och expertis att ta sig an större uppdrag inom automation och industri.

– Just nu står vår bransch inför stora omställningar, både vad gäller digitalisering och de senaste årens framsteg inom AI. I takt med teknikens framfart blir därför samarbetet med Karlskoga Automation extra värdefullt då vi kan möta dessa utmaningar med gemensam expertis och kunskap, säger Daniel Ljungqvist, säljchef på Schneider Electric Sverige.

Läs mer om Schneider Electrics samarbete med Karlskoga Automation

Läs mer om Karlskoga Automation

För ytterligare information och kontakt klicka här.

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.