Skyddsåtgärder mot covid-19 införda i produktionsprocessen för den svenska batteritillverkaren

| 30 september, 2020 | 0 kommentarer

Allt eftersom världen anpassar sig till det nya normala har många företag behövt anpassa och utveckla sin verksamhet. Övergången har för många upplevts som oroväckande och har i vissa fall inneburit ett stopp för den dagliga verksamheten.

Innan den globala pandemin var ett faktum genomförde Nilar en rad åtgärder för att utveckla verksamheten ytterligare. Nya produktionslinor var under uppbyggnad, operativ personal anställdes och utbildningar hölls för att öka produktionskapaciteten. Arbete pågick med integrering av en ny designfunktion i batteripacken inför en ny produktlansering som skulle revolutionera energilagerbranschen.

När det konstaterades att spridningen av Covid-19 utvecklats till en pandemi agerade alla länder på olika sätt. Många länder införde krav på karantän för att minimera spridningen, vilket påverkade försörjningsmöjligheterna för mer än 80% av den globala arbetskraften. I Sverige infördes restriktioner för offentliga sammankomster med fler än 50 deltagare, men ingen nationell nedstängning. De nationella insatserna fokuserade på social distansering och rekommendationer om god handhygien, men inga nationella direktiv. Genom överenskommelser inom regeringen togs ekonomiska krispaket fram för att hjälpa små och medelstora företag.

Likt andra företag inom energibranschen fortsätter Nilar att anpassa sig till den ständigt föränderliga pandemin. När Världshälsoorganisationen (WHO) under första kvartalet av 2020 konstaterade att det eskalerande utbrottet var en pandemi agerade Nilar snabbt för att värna om sina anställda. De ekonomiska krispaketen som den svenska regeringen erbjöd togs emot för att skydda och garantera personalens anställningar. Detta möjliggjorde fortsatta löneutbetalningar av Nilar utan oro för framtida återbetalning av lån i en redan utsatt bransch.

Trots att det inte fanns några nationella restriktioner att förhålla sig till, vidtog Nilar ett försiktigt förhållningssätt. För huvudkontoret i Täby, där ledningsgrupp, försäljnings- och marknadsavdelningar arbetar, togs en femmånadersstrategi fram för distansarbete. Strategin applicerades på alla funktioner och minskade personalstyrkan på plats till en person för att säkerställa kontinuitet i lönerelaterade och administrativa aktiviteter. För att öka och garantera social distansering omorganiserades kontorslayouten. Flertalet sanitetsstationer och skyltar med hygieninstruktioner placerades runtom på arbetsplatsen och personlig skyddsutrustning gjordes lättillgänglig för samtliga medarbetare. Från slutet av augusti erbjöds möjligheten för personalen att arbeta på kontoret växelvis under utvalda dagar, men med rekommendationen att de som har möjlighet fortsatt arbetar hemifrån.

I företagets kontorslokaler i Gävle återfinns personal från flertalet avdelningar inklusive miljö och kvalitet, inköp, logistik, personalavdelning och eftermarknad. Majoriteten av personalen från dessa avdelningar kunde övergå till att arbeta hemifrån, med minsta möjliga mängd arbetsuppgifter som kräver närvaro på kontoret. För att underlätta möten och samarbeten utökades användningen av programvara för virtuella möten. Likt åtgärderna på huvudkontoret i Täby justerades kontorslayouten för att främja social distansering och sanitetsstationer placerades på flertalet platser i lokalerna. Anställda har kunnat återvända till kontoret utefter behov, med fortsatt stöd från Nilar för arbete hemifrån.

För FoU- och produktionsavdelningen i Gävle behövde åtgärderna anpassas något för verksamheten. I största möjliga mån arbetade FoU-personalen på distans, vilket minimerade andelen personal på plats. Tester omprioriterades och omstrukturerades för att stödja denna förändring. Ett reducerat arbetsschema infördes för produktionspersonalen för att minimera andelen personal på plats samtidigt, särskilt vid skiftbyte. Även om produktionsprocessen främst är automatiserad infördes åtgärder för att främja social distansering inom produktionsavdelningen. De gemensamma lunchrummen omorganiserades och ett strikt schema infördes för dessa, för att minimera sociala kontakter. Sanitetsstationer och skyltar med hygieninstruktioner placerades på flertalet platser i produktionslokalerna. Som en del av kvalitetskontrollen för Nilars batterier är åtgärder mot kontaminering en del av produktionsprocessen sedan tidigare, men som en försiktighetsåtgärd utökades lagret av personlig skyddsutrustning. Alla dessa förändringar gjorde det möjligt för Nilar att upprätthålla produktionen av innovativa Nilar Hydrid® batterier och fortsätta att tillgodose kundernas behov.

Trots att denna osäkra tid har lett till utmaningar för hela energibranschen så kan det konstateras att den globala energilagringsmarknaden kommer att återhämta sig och förväntas växa kraftigt. Förnybara energikällor är tillförlitliga till en viss gräns på grund av beroendet av väderleken. Batterier kommer i slutändan att vara nyckeln i omställningen till förnybart. Nilar kommer att fortsätta tillhandahålla lösningar för att bli det system som energiomställningen kräver.

För mer information kontakta: 
Jan Lundquist 
+46 76 769 50 67  
[email protected] 

Pressansvarig:
Matilda Ekman Vråmo
+46 73 656 43 66
[email protected] 

Nilar är den ledande producenten av avancerade Hydrid® batterier (NiMH) för energilager. Våra modulära lösningar med låg totalkostnad erbjuder unika säkerhetsfördelar och är miljövänliga, vilket gör dem till det ideala valet för användning i privata hushåll, kommersiella fastigheter och industrier.

Med tillverkning baserad på 100 procent förnybar energi i produktionsanläggningen i Gävle, Sverige, revolutionerar Nilar energi- och strömförsörjningstekniken, liksom vår nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder. Läs mer på: www.nilar.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *