Smart High Tech: Bygger produktionskapacitet i Arendal

| 8 juli, 2022 | 0 kommentarer

Smart High Tech bygger produktionskapacitet i Arendal från 1 oktober 2022. Företaget disponerar från den 1 oktober 1300 kvm fabriksyta i, för verksamhetens ändamål optimala lokaler i Göteborgs industriområde Arendal. Smart High Tech har investerat drygt 4 MSEK i skalbar automatisk tillverkningsutrustning samt ugnssystem för höga temperaturer och insourcar därmed ett viktigt processteg från extern part i Kina. Med den nya etableringen och investeringen, mångdubblas kapaciteten samt säkrar hela förädlingsprocessen genom egen volymtillverkning i Göteborg.

”Etableringen och investeringen är i linje med vår strategi och krävs för att möta den starkt ökande efterfrågan som en växande mängd av globala kunder indikerar” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

CEO Lars Almhem

+46 70 418 00 00

[email protected]

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.