Smittspridning och vikariebrist – Lärarförbundet kräver åtgärder av huvudmännen

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Läget är ansträngt i skolor och förskolor, visar Skolverkets nya coronarapport. I Lärarförbundets egna undersökningar uppger nio av tio lärare att det är svårt att få tag i vikarier – samtidigt som smittspridningen bland barn och elever skenar.

Fjärr- och distansundervisningen, frånvaron bland elever och lärare samt lärarnas arbetsbelastning har enligt rapporten påverkat undervisningens kvalitet negativt.

– Det borde inte komma som en nyhet för någon att lärarnas arbetsbelastning eskalerat till en ohållbar nivå. Det är under all kritik att huvudmännen, efter snart två år med pandemin, inte har lyckats vidta tillräckliga åtgärder för att slå vakt om lärarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

En färsk undersökning i Lärarförbundets Kantar Sifo-panel visar att många skolor sällan eller aldrig tar in vikarier vid kortare, oplanerad frånvaro. På gymnasiet uppger nästan åtta av tio lärare att det ser ut så.

I de fall där lärare faktiskt får ta in vikarier är det i stället bristen på sådana som är problemet. Nio av tio lärare uppger att det har varit svårt att hitta vikarier under hösten – och det gäller i såväl förskolor och fritidshem som i grund- och gymnasieskolan.

– Huvudmännen borde kunna lösa det här mycket bättre om de bara ville. Det går att inrätta fasta vikariepooler till exempel. Lärare och lärares barn kommer alltid att bli sjuka, oavsett om det är pandemi eller inte, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad som är helt centralt är också att riskbedömningar görs och att man sedan vidtar åtgärder, såsom att utöka lokalerna och se över ventilationen. Huvudmännen måste enligt Lärarförbundet använda jullovet till att agera. Ska skolan kunna vara öppen även under vårterminen kan åtgärderna inte vänta.

– Just nu behandlas skolan som en undantagsverksamhet där allt ska fungera som vanligt. Lärarnas berättelser visar med all tydlighet att det inte håller. Frågan är också vad nya skolministern tänker göra för att värna skolan och lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

För mer information, kontakta pressjouren på:

08-737 69 02

[email protected]

Om Lärarförbundet:

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar lärarprofessionen och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.