Smoltek förlänger utvärderingslicens för bolagets CNF-MIM-kondensatorteknologi med ökat fokus på aspekter inom kommersiell produktion

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) meddelar att licensavtalet, som tecknades med en global tillverkare av elektroniska komponenter för teknisk och kommersiell utvärdering av Smolteks kondensatorteknologi, har förlängts ytterligare till slutet av 2021. Då tillfredsställande framsteg uppnåtts när det gäller validering av CNF-MIM-teknologins prestanda går projektet in i en ny fas med ett starkare fokus på aspekter inom kommersiell produktion så som reliabilitet, tillverkningsbarhet och produktionskostnad.

Licensavtalet som tecknades i april 2020 med en världsledande tillverkare av passiva elektronikkomponenter, inklusive kondensatorer, har tidigare förlängts till och med slutet av augusti 2021. Även om projektet och dess tidsram har utmanats av covid-19-relaterade reserestriktioner så har samarbetet fungerat mycket väl, och tillfredställande framsteg har uppnåtts av ingenjörer från båda parter när det gäller validering av CNF-MIM-teknologins prestanda.

När projektet nu går in i en ny fas så kommer licenstagarens åtagande att breddas för att möjliggöra att alla relevanta kommersiella produktionsaspekter, så som reliabilitet, tillverkningsbarhet och produktionskostnad, kan valideras utifrån ett affärsmässigt såväl som ett tekniskt perspektiv. Denna fas av projektet förväntas vara färdigställd omkring årsskiftet. Målsättningen med hela projektet är att nå fram till en punkt då licenstagaren har all data som behövs för att ta beslut om ett potentiellt kommersiellt avtal med Smoltek.

– Det är spännande att vi nu kan gå vidare till projektets nästa fas efter att ha uppnått starka framsteg tillsammans med licenstagaren. Vi ser båda fram emot att nu kunna knyta ihop alla aspekter av projektet, och förhoppningsvis komma fram till slutsatsen att vår CNF-MIM-teknologi är redo att användas kommersiellt av licenstagaren, säger Ola Tiverman, vd för dotterbolaget Smoltek Semi AB, som ansvarar för licensiering av Smolteks teknik till företag inom halvledarindustrin.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 760-52 00 53
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Smoltek skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 68 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *