Smoltek Nanotech Holding AB (publ), Delårsrapport Q2 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

Smoltek håller högt tempo inom bolagets två affärsområden: halvledare och vätgas

Bästa aktieägare,
Under årets andra kvartal fortsatte vi att hålla högt tempo i arbetet med att industrialisera och kommersialisera våra två produktområden, ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin samt högpresterande cellmaterial till elektrolysörer inom vätgasindustrin. En viktig och bidragande faktor här är att vi har accelererat arbetet med våra samarbetspartners inom båda våra affärsområden. 

Under perioden lade vi även grunden till en tydligare och mer transparent kommunikation gentemot aktieägare och andra intressenter genom att i början av maj publicera ett pressmeddelande med uppdaterade strategiska målsättningar på fem års sikt. Som framkommer i pressmeddelandet siktar vi på att under 2027 nå en försäljning om 400 MSEK och en marknadsandel om ungefär 20% av den bedömda marknaden för vår första produkt inom familjen ultratunna kon-densatorer. Detta är en ambitiös, men samtidigt fullt realistisk, målsättning med tanke på de betydande framsteg som vi har uppnått och presenterat hittills under 2022.  

Inom affärsområdet Halvledare meddelade vi, i slutet av april, att förhandlingar inletts om ett samförståndsavtal med den globala tillverkare av kondensatorer som har utvärderat vår patentskyddade teknikplattform i samarbete med oss sedan 2020. Och i slutet av kvartalet undertecknades samförståndsavtalet, och vi kunde därmed presentera en gemensam plan för produkt- och processutveckling av våra ultratunna kondensatorer samt massproduktion och försäljning via ett 50/50-ägt samriskbolag inom segmentet diskreta kondensatorer. Denna överenskommelse utgör en historisk milstolpe för Smoltek, då vi nu har en idealisk partner på plats för att nå marknaden på ett optimalt sätt. Själva produkt- och processutvecklingen har löpt på enligt plan under kvartalet, inklusive förberedelser inför kommande installation av den industriella kolväxtmaskin som vi beställde tidigare i år. 

Inom affärsområdet Vätgas (tidigare energikonvertering) undertecknade vi i slutet av maj ett samarbetsavtal med en stor internationell tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer. Samarbetet omfattar utveckling av demonstratorer av elektrolysörceller med vårt högpresterande cellmaterial. Resultatet från samarbetet är något vi verkligen ser fram emot då detta kommer att utgöra en milstolpe för oss, där vi bevisar värdet av vår teknologi och samtidigt visar vår potential att väsentligen sänka produktionskostnaden för fossilfri vätgas.

Under kvartalet genomfördes även Smolteks årsstämma, inklusive val av de två nya styrelseledamöterna Edvard Kälvesten och Per Zellman. Edvard och Per kommer att bidra med värdefull erfarenhet från att leda snabbväxande teknikbolag, inte minst vad gäller hur man på bästa sätt kommersialiserar disruptiv teknologi på en global arena. Vi fortsätter även att bygga vår organisation och adderar kontinuerligt viktiga och nödvändiga kompetenser för vår tillväxtresa. 

Vi är nu mitt inne i sommaren, men arbetet inom våra två affärsområden fortskrider i hög takt så att vi kan leverera enligt plan inom respektive utvecklingssamarbete. Framtiden ser onekligen mycket spännande ut för Smoltek inför resten av 2022 och framåt. Bolaget är inne i en mycket intensiv och produktiv fas, och vi ser alla fram emot att komma tillbaka efter semesterperioden fyllda med energi för en fortsatt spännande resa.  
Jag vill slutligen passa på att önska alla aktieägare en riktigt härlig sommar!

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

Kvartalet i korthet (koncernen)

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättning: 0 KSEK (577)
 • Periodens resultat: -20 172 (-13 067)
 • Resultat/aktie, före utspädning: -2,17 SEK (-1,61)
 • Resultat/aktie, efter möjlig utspädning: -2,12 SEK (-1,36)
 • Antal utestående aktier: 9 282 895 (8 114 817)
 • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 9 520 147 (9 597 218)
 • Summa eget kapital: 115 864 KSEK (126 641)
 • Likvida medel, inkl. kortfristiga placeringar: 46 463 KSEK (70 897)
 • Soliditet: 93,5% (95,2%)

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 0 KSEK (488)
 • Periodens resultat: -10 431 (-6 121)
 • Resultat/aktie, före utspädning: -1,12 SEK (-0,75)
 • Resultat/aktie, efter möjlig utspädning: -1,10 SEK (-0,64)
 • Samarbetsavtal tecknat för utveckling av demonstratorer (ECM – elektrolysörcellsmaterial)
 • Samförståndsavtal undertecknat för utveckling och kommersialisering av ultratunna CNF-MIM-kondensatorer
 • Högpresterande elektrolysörcellmaterial (ECM)presenterat vid internationell vätgaskonferens
 • Fyra nya patent beviljade – IP-portföljen innehåller totalt 76 beviljade patent

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: [email protected]    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 76 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.