Smoltek uppdaterar om verksamheten inom koncernbolaget Smoltek Semi

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek”) uppdaterar härmed om verksamheten inom koncernbolaget Smoltek Semi AB, som fokuserar på att utveckla, industrialisera och licensiera ut lösningar baserade på Smolteks patenterade kolnanofiberteknologi inom halvledarindustrin. En huvudsaklig målsättning för Smoltek Semi är att utveckla en industriell process för massproduktion av diskreta CNF-MIM-kondensatorer hos kontraktstillverkare (foundry), inklusive en specialdesignad maskin för storskalig produktion av kolnanofiber.

Nedan följer en sammanställning av nuläget och framtidsutsikterna för Smoltek Semis verksamhet, utöver de framsteg inom utvärderingssamarbetet med en stor tillverkare av kondensatorer som presenterades i ett separat pressmeddelande den 30 augusti 2021.

– Vi har tagit stora steg framåt under 2021 när det gäller vidareutvecklingen och industrialiseringen av våra CNF-MIM-kondensatorer. Jag känner mig inte minst betydligt tryggare idag när det gäller statusen för upphandlingen av den industriella kolfibermaskin som krävs för att kunna inleda massproduktion. Initialt fokuserar vi på att utveckla en produktionsprocess för diskreta CNF-MIM-kondensatorer till mobila applikationsprocessorer, vilket är en nisch som i princip alla större aktörer är intresserade av, säger Smoltek Semis vd Ola Tiverman.

Affärsmöjlighet för CNF-MIM-kondensatorer

I takt med att halvledarindustrin har kunnat fortsätta miniatyrisering av transistorerna i processorchip så ökar chipens prestanda, vilket ger oss snabbare och alltmer kraftfulla datorer, surfplattor, mobiltelefoner m.m. En följd av denna utveckling är att den elektriska spänningen i chipen måste sänkas och frekvensen ökas. Detta medför ett ökat behov av så kallade avkopplingskondensatorer nära chipet. För att kunna placeras tillräckligt nära behöver dessa kondensatorer vara extremt tunna. Smolteks kolnanofiberbaserade kondensatorer (CNF-MIM) kan lösa just dessa problem för framför allt mobiltelefonchip (application processor). Målkunder för Smolteks CNF-MIM kondensatorteknik är de största kondensatortillverkarna.

Upphandling av högvolymsmaskin för växt av kolnanofibrer
Att specificera och upphandla en maskin för att växa kolnanofibrer krävs för massproduktion av Smolteks kolnanofibrer till bolagets CNF-MIM-kondensatorer. Detta utgör en viktig del av Smolteks pågående industrialisering av teknologin för diskreta kondensatorer. Bolaget har som målsättning att kunna upphandla och installera en sådan maskin på plats hos en kontraktstillverkare (foundry) som ska massproducera kondensatorerna. Detta innebär att hela processen för att tillverka CNF-MIM-kondensatorer samlas under ett och samma tak, samtidigt som Smoltek behåller äganderätten till det produktionssteg som är unikt för CNF-MIM-kondensatorer. Bolaget har erhållit offerter från åtta tillverkare av industriella maskiner för växt av kolnanofibrer, och upphandlingen fortgår nu med tester och förhandlingar.

Industrialisering och skapande av en leverantörskedja

Smoltek har tidigare arbetat med konceptfasen för hur massproduktion av bolagets diskreta CNF-MIM-kondensatorer ska ske hos kontraktstillverkare (foundry) när det gäller variabler som pris, prestanda och produktionsutbyte (yield). Industrialiseringen går nu in i en designfas tillsammans med kontraktstillverkare för att utforma de komponenter som ska tillverkas. Denna designfas, som utgör fas tre av fem innan massproduktion kan inledas, kommer vid ett gynnsamt utfall att leda till en engineering-fas där processtegen optimeras och godkänns för högvolymproduktion. Då uppnås en färdig tillverkningsprocess som ska kunna användas för flera produkter och av flera kunder. Målsättningen är att färdigställa tillverkningsprocessen kring den specialtillverkade kolfibermaskinen hos någon kontraktstillverkare. Det sista steget innan massproduktion kan inledas är att godkänna själva produkten eller produkterna som tillverkas genom att utsätta den/dem för ett antal väldefinierade tester.

Kundrelationer med stora tillverkare av kondensatorer/produktlösningar
Den potentiella kundbasen med bolag som kan tänkas vara intresserade av att massproducera diskreta CNF-MIM-kondensatorer hos kontraktstillverkare som har tillgång till Smolteks kolfibermaskin och tillverkningsprocess utgörs av ett mindre antal mycket stora aktörer. Bland dessa aktörer ingår licenstagaren i Smolteks pågående utvärderingssamarbete. Målsättningen är att nå fram till ett eller flera kundavtal med syfte att utnyttja den utvecklade processen för massproduktion av diskreta CNF-MIM-kondensatorer. Huvudspåret är att licensiera Smolteks teknologi till en eller flera stora tillverkare, men den industrialisering som nu genomförs öppnar även upp för en produktbaserad affärsmodell. Smoltek skulle därmed i framtiden kunna sälja en licens och som komplement leverera fysiska komponenter till kondensatortillverkaren.

Teknisk vidareutveckling av CNF-MIM-teknologin
Parallellt med industrialiseringen av Smolteks CNF-MIM-kondensatorer arbetar bolaget framgångsrikt vidare med att ytterligare förbättra konceptets prestanda. Bland annat erhölls nyligen stort intresse och ett omnämnande för bästa presentation/paper vid den internationella PCNS-konferensen i Milano, som är ett viktigt europeiskt event för kondensatorbranschen.

Under 2021 har Smoltek fokuserat mycket på att förbättra CNF-MIM-teknologins egenskaper utöver kapacitansdensiteten, som kan sägas vara kondensatorns hästkrafter, men framöver är målsättningen att lägga mer kraft på att ytterligare förbättra denna viktiga parameter samt visa hur tunna CNF-MIM-kondensatorer Smoltek kan tillverka.

– Det känns otroligt inspirerande att ha varit på plats under PCNS-konferensen i Milano nu i september, och där återigen kunna träffa människor inom halvledarindustrin. Jag är övertygad om att fysiska möten är ett måste för att få till de betydande avtal som vi siktar på i förlängningen. Möjligheten att kunna träffas fysiskt igen är också en fördel när vi nu håller på att kraftigt förstärka Smoltek Semis team med ytterligare kompetens och erfarenhet från halvledarindustrin. Flera rekryteringsprocesser pågår nu under hösten, och kommer att följas av ytterligare rekryteringar under 2022, säger Ola Tiverman.

För ytterligare information:
Ola Tiverman, vd Smoltek Semi AB 
E-post: [email protected]  
Telefon: 0760-52 00 53 
Webbplats: 
www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 69 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *