Sobi presenterar nya data vid ISTH 2022

| 24 juni, 2022 | 0 kommentarer

Sobi® kommer att presentera nya data vid ISTH 2022, International Society on Thrombosis and Haemostasis 30:e kongress som hålls online och i London och den 9 till 13 juli. ISTH samlar världens ledande experter för att presentera de senaste vetenskapliga framstegen, utbyta erfarenheter och diskutera kliniska tillämpningar för att förbättra patientvården inom hematologi. Sex kongressbidrag avseende tre läkemedel har accepterats för presentation, vilket speglar relevansen av dessa nya data och bekräftar Sobis engagemang att förbättra vårdstandarden för människor som lever med sällsynta sjukdomar.

 

”Vi ser framemot att presentera data vid årets ISTH i syfte att främja vården och tillhandahålla innovativa behandlingar för personer som lever med sällsynta hematologiska sjukdomar”, säger Anders Ullman, Head of R&D och Chief Medical Officer på Sobi. ”Dessa data visar på vår strävan att öka kunskapen och förståelsen kring sällsynta sjukdomar.”

 

Viktiga data som Sobi presenterar på ISTH 2022

Haemophilia

Alprolix® (eftrenonacog alfa)

Norwegian Real-World Experience with recombinant factor IX Fc (rFIXFc) in Haemophilia B (HB) Patients

Posterpresentation

Nummer: PB1175

Datum och tid:
Tisdag 12 juli 2022,
kl. 18.30–19.30 

Interim Analysis from B-MORE, a 24-month Prospective, Multicentre, Non-interventional Study on Effectiveness and Usage of Recombinant Factor IX Fc (rFIXFc) in Haemophilia B

Posterpresentation

Nummer: PB1153

Datum och tid:

Tisdag 12 juli 2022,
kl. 18.30–19.30

Elocta®/Eloctate® (efmoroctocog alfa)

A Post Hoc Analysis of Individuals With Severe Hemophilia A and Inhibitors From the PUPs A-LONG Study

 

Abstract-presentation Nummer: OC 47.4

Titel: Hemophilia Inhibitors II

Datum och tid: 
Måndag 11 juli 2022,
kl. 14.45–16.00

Presentation:
kl. 15.30–15.45

I samarbete med Sanofi

 

Recombinant factor VIII Fc showed better prophylactic effectiveness compared to standard half-life factor VIII in haemophilia A – results from A-SURE, a 24-month prospective, non-interventional study

Abstract-presentation Nummer: OC 27.4

Titel: Hemophilia Prophylaxis

Datum och tid:
Söndag 10 juli 2022,
kl. 14.45–16.00

Presentation:
kl. 15.30–15.45

 

 

Norwegian Real-World Experience with recombinant factor VIII Fc (rFVIIIFc) in Haemophilia A (HA) Patients

Posterpresentation

Nummer: PB1176

Datum och tid:

Tisdag 12 juli 2022,
kl. 18.30–19.30

Chronic immune thrombocytopenia

Doptelet® (avatrombopag)

Platelet Response to Avatrombopag Following Switch from Eltrombopag or Romiplostim in Primary vs. Secondary Immune Thrombocytopenia: A Multicenter Study of U.S. ITP Referral Centers

Posterpresentation

Nummer: PB1194

Datum och tid:
Tisdag 12 juli 2022,
kl. 18.30–19.30

 

Samtliga kongressbidrag finns tillgängliga på ISTH:s officiella webbplats. Eventuella late-breaking abstract kommer att finnas tillgängliga först senare.

 

Om Alprolix®

Alprolix® (eftrenonacog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi för hemofili B med förlängd cirkulation i kroppen genom Fc-fusionsteknik. Det har skapats genom att fusionera faktor IX med Fc-delen från immunoglobulin G subtyp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta möjliggör för Alprolix att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar och har effekt i kroppen (halveringstid). Alprolix tillverkas i en human cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa. Alprolix är godkänt för behandling av hemofili B och marknadsförs av Sobi i EU, Island, Kuwait, Liechtenstein, Norge, Saudiarabien, Schweiz och Storbritannien. Det är också godkänt i Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA och andra länder där Sanofi har marknadsföringsrättigheterna.

 

Om Elocta®/Eloctate®

Elocta®/Eloctate® (efmoroctocog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi som utvecklats för hemofili A och som genom Fc-fusionsteknik når en förlängd cirkulationstid i kroppen. Elocta har skapats genom att fusionera faktor VIII med Fc-delen av immunoglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta möjliggör för Elocta att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar i kroppen (halveringstid). Elocta tillverkas i en human cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa. Elocta är godkänt för behandling av hemofili A och marknadsförs av Sobi i EU, Island, Kuwait, Liechtenstein, Norge, Saudiarabien, Schweiz och Storbritannien. Det är godkänt och marknadsförs som Eloctate® (antihemofilifaktor [rekombinant], Fc-fusionsprotein) av Sanofi i Australien, Brasilien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, USA och andra länder där Sanofi har marknadsföringsrättigheterna.

 

Om Sobis och Sanofis samarbete

Sobi och Sanofi samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av Alprolix® och Elocta®/Eloctate®. Bolagen samarbetar även kring utveckling och kommersialisering av efanesoctocog alfa, en faktor VIII-ersättningsterapi under utveckling och som med veckovis dosering har potential att ge personer med hemofili A långvarigt höga faktoraktivitetsnivåer. Sobi äger slutliga utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter på sina territorier (huvudsakligen Europa, Nordafrika, Ryssland och de flesta marknader i Mellanöstern). Sanofi äger slutliga utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och övriga regioner i världen, förutom Sobis territorier.

 

Om Doptelet®

Doptelet (avatrombopag) är en oralt administrerad trombopoetinreceptoragonist (TPO-RA) som imiterar de biologiska effekterna av trombopoietin (TPO) och stimulerar megakaryocyternas utveckling och mognad, vilket resulterar i ett ökat antal blodplättar. Doptelet är godkänt i både EU och USA för behandling av svår trombocytopeni hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom (CLD) som ska genomgå ett invasivt ingrepp, samt för behandling av trombocytopeni hos vuxna patienter med primär kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner). Kronisk ITP är en sällsynt autoimmun blödningsrubbning som kännetecknas av ett lågt antal blodplättar. Incidensen av primär ITP hos vuxna är 3,3/100 000 per år med en prevalens på 9,5 per 100 000 vuxna.

 

Sobi®

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Sobis intäkter för 2021 uppgick till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn och YouTube.

 

Kontakt

För kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations-team, klicka här. För Sobis mediakontakter, klicka här.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.