Södra levererar mycket starkt resultat i osäker tid

| 18 juli, 2022 | 0 kommentarer

Södra redovisar ett mycket starkt resultat för det andra kvartalet 2022. Resultatet speglar den fortsatt starka marknaden för Södras huvudprodukter inom massa och sågade trävaror, samtidigt som stor osäkerhet finns på marknaden framåt.

Under andra kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 953 MSEK (7 287), en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet var 2 325 MSEK (1 326), det hittills högsta kvartalsresultatet för Södra.

För första halvåret 2022 uppgick rörelseresultatet till 4 299 MSEK (1 873). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 39 procent (18) och soliditeten var vid periodens utgång 61 procent.

Resultatet för det andra kvartalet är en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras huvudprodukter, främst inom massa. Södras industrier har samtidigt producerat höga volymer med stabil kvalitet, där exempelvis Södra Cell ökade både produktionsvolym och utleveranser under perioden.

– Resultatet är glädjande för oss och Södras 52 000 medlemmar. Priserna på våra huvudprodukter har varit på goda nivåer under längre tid och våra industrier har producerat stora volymer. Tillsammans med goda insatser från Södras medlemmar och medarbetare har det lett till ett starkt resultat under andra kvartalet 2022, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

– Osäkerheten kring marknadsutvecklingen har ökat betydligt på grund av den globala turbulensen och negativa konjunkturutvecklingen. Detta kan påverka våra huvudprodukter framåt, vilket redan visat sig genom en minskad efterfrågan i Europas konsumentnära bygghandel under slutet av kvartalet. Vi följer utvecklingen noggrant, fortsätter att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka Södras långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå.

Flera satsningar under kvartalet
Södra har under det andra kvartalet fattat flera beslut för att gynna föreningens 52 000 medlemmar och stärka skogsgårdens lönsamhet.

  • Under kvartalet har Södras arbete för en stärkt effektivitet – kallat Effektivitet i världsklass – fortsatt. Målet är att förbättra den underliggande lönsamheten med en miljard kronor som årstakt och arbetet har stärkt kvartalets resultat. Södra har i dag effektivitetsvinster motsvarande 157 miljoner kronor sett till ett helår. Därtill har en investering i mesaugnen i Värö beslutats, vilket kommer göra bruket ännu mer stabilt och rustat inför framtiden.
  • En naturvårdspremie har införts. Den innebär att de medlemmar som avsätter en större andel skogsmark än certifieringen kräver – och bidrar till Södras gemensamma naturvårdsarbete – får mer betalt för sitt virke. Naturvårdspremien handlar om att belöna den nytta våra många familjeskogsägare, med olika mål och metoder för sina skogsgårdar, skapar.
  • Södra Ädla har bildats. Det är en ny enhet som handlar om att attrahera teknik och förmåga till familjeskogsbruket. Södra Ädla kommer att investera 200 miljoner kronor i nya bolag som, på ett eller annat sätt, kan stärka lönsamheten hos Södras 52 000 medlemmar. Det kan handla om bolag som utvecklar skogsbruket, nya sätt att sköta skogen eller alternativa intäktsmodeller.

Allvarlig olycka på sågverk
Under det andra kvartalet skedde en allvarlig arbetsplatsolycka. Den 15 juni förolyckades en av Södras medarbetare och ytterligare en person skadades svårt vid Södra Wood Orrefors.

– Detta är en väldigt tragisk händelse och våra tankar går i första hand till de anhöriga. Orsaken utreds av myndigheter tillsammans med Södra, men när en sådan här tragedi inträffar blir det tydligt att vårt säkerhetsarbete ska och måste stå högst upp agendan. Varje arbetsskada är en för mycket – ingen ska riskera sin hälsa på jobbet, säger Lotta Lyrå.

Södra har vidtagit omedelbara åtgärder kopplade till olyckan vid alla berörda enheter och fortsätter samtidigt förbättringsarbetet inom säkerhet. Orsaken till olyckan utreds av myndigheter i samarbete med Södra.

Affärsområdenas resultat andra kvartalet 2022
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat perioden uppgick till 39 MSEK (61). Resultatförändringen är framför allt en effekt av högre drivmedelskostnader.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 866 MSEK (827) och avspeglar fortsatt god prisbild på sågade trävaror. Samtidigt var efterfrågan på sågade trävaror vikande under kvartalet.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 1 696 MSEK (662). Resultatförbättringen förklaras av betydligt starkare prisnivå på marknadsmassa, en för Södra en gynnsam valutakurs, samtidigt som både produktionsvolym och utleveranser ökade.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på till 20 MSEK (−43). Den positiva utvecklingen förklaras av en gynnsam utveckling för SunPine och att Södras innehav i Silva Green Fuel numera redovisas som resultat från andelar i handelsbolag som belastar finansnettot.

För frågor från media, vänligen kontakta:
Casper Danielsson, PR- och pressansvarig
Tel: 0470-890 90
E-post: [email protected]

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2021 var 27 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.