SOTKAMO SILVER OY INLEDER OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGAR

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande: Stockholm den 5 september 2022, klockan 08.45.

Sotkamo Silver Oy inleder omställningsförhandlingarna enligt samarbetslagen för att anpassa verksamheten till rådande allmänna ekonomiska och marknadsmässiga situationen. Omställningsförhandlingarna omfattar hela företagets personal, ca. 50 personer.

De kraftigt höjda priserna på energi och förbrukningsvaror och det samtidiga prisfallet på metaller, liksom den stora osäkerheten och volatiliteten som är förknippad med dem, kräver åtgärder för att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuiteten i verksamheten.

I omställningsförhandlingarna diskuteras åtgärder som syftar till att anpassa produktionen och dess kostnader till den förändrade situationen. De anser, som ett av alternativen, den periodiska produktionen av anrikningsverket och anpassningen av gruvdrift till den. Förutom att undersöka dessa alternativ har vi redan initierat åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten och minimera effekten av kostnadsökningar inom alla verksamhetsområden. De anpassningsåtgärder som är föremål för omställningsförhandlingar beräknas leda till maximalt 90 dagars permitteringar inom slutet av april 2023.

Stockholm den 5 september 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO

 

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 september 2022, klockan 08.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

 

 

Om Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basemetaller i Finland.

Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated Equity och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.