Connect with us

Marknadsnyheter

Sound Dimensions partnerskap med Anker Innovations accelererar

Published

on

Sound Dimension har nu, genom partnerskapet med Anker Innovations, nått en viktig milstolpe, med en total licensutlösande försäljning till slutanvändare på 25 000 enheter hittills, varav en betydande ökning har skett under de senaste två kvartalen. Dessa består av projektorer från Anker Innovations med Sounds Dimensions ljudteknik. Detta anses betydelsefullt både som bevis på att företagets kommersialisering med en betydande inkomstkälla och som validering av konceptet gentemot framtida partners.

 

Sound Dimension arbetar intensivt med att etablera nya partnerskap. AiFi Inside riktar sig mot tillverkare Bluetooth-högtalarmärken och AiFi Streaming mot musikströmningstjänster. Parallellt med detta tar nu det befintliga samarbetet med Anker Innovation fart. Detta innebär att Sound Dimensions AiFi Sound Technology är inbyggd i Anker Innovations senaste generation 4K bärbara projektor, och har fungerat dels som en validering av teknologin, dels givit Sound Dimension möjligheten att generera licensintäkter.

 

Till en början låg värdet framför allt i validering av vår ljudteknologi, men under särskilt de senaste kvartalen har det skett en kommersiell acceleration i takt med att Sound Dimensions teknologi har licenserats i fler produkter från Anker Innovations. Totalt sett har nu sålts över 25 000 enheter från Anker Innovations, och licensintäkterna för Sound Dimensions teknologi uppgår totalt till 42 000 USD, motsvarande mer än 450 000 SEK, i förbetalda och löpande licenser sedan starten av samarbetet med Anker Innovations sommaren 2020.

 

Den kommersiella accelerationen under senaste kvartalen kan bero på medial uppmärksamhet omkring projektorernas ljud. Exempelvis skriver Gardeningetc följande om Anker Innovations projektor: ”Sometimes we forgot the sound was coming out of a single box, which is high praise indeed.”. Detta är en stark validering för Sound Dimensions teknik, och ett steg mot att kunna implementera teknologin i fler produkter.

 

CEO, Thomas Bergdahl säger: Vi är mycket nöjda med samarbetet med Anker Innovations. Sedan starten 2020 har samarbetet gått från en försiktig start till nuvarande fas, där försäljningen accelererar till en nivå som gör verkligen tillför värden för vår verksamhet. Anker Innovations testade först vår teknik i Nebula Cosmos Max-projektorn, som ligger i det övre prissegmentet, med relativt låga volymsiffror och licensintäkter som följd. Sedan dess har vår teknik inkluderats även i projektorer i ett lägre prissegment med tex Nebula Cosmos Laser 4K, vilket har bidragit till den ökande försäljningsvolymen för Sound Dimensions teknologi och kommer resultera i ökande licensintäkter. Vi är dock fortsatt idag bara aktiva i ett litet hörn av Ankers produktuniversum och räknar med att samarbetet i framtiden kommer att utvidgas till inte bara projektorer, utan även Bluetooth-högtalare, varav det säljs betydligt fler än projektorer.

 

Thomas Bergdahl fortsätter: Utöver det positiva i att Anker-samarbetet nu accelererar och får ökad kommersiell betydelse, är det väsentligt för oss att vi nu har en stark och etablerad industriell referens som förankring och validering av vår teknologi. Detta är viktigt i samband med de stora, kommande partnerskapen som vi strävar efter, inte minst i vårt påbörjade samarbete med både globalt ledande Bluetooth-högtalartillverkare, och med de största musikstreamingtjänsterna som i allt större utsträckning arbetar i partnerskap med ledande Bluetooth-varumärken.

 

Om Anker (länk)

Anker är världsledande experter på laddningsteknik och innovatörer av smarta enheter för underhållning, resor och smarta hem. Ankers första bärbara 4K-laserprojektor, Nebula Cosmos Laser 4K, samlade in mer än USD 3,2 miljoner i förköp genom en framgångsrik Kickstarter-kampanj. Projektorn som lanserades i mars 2022 är utrustad med en teknologi i världsklass, vilket inkluderar en fängslande filmisk 3D-ljudbild skapad av AiFi Sound Technology. Techradar menar att produkten har “seriöst imponerande egenskaper” inkluderat en “rumfyllande, filmisk ljudprofil”. Digital Trends anser att det är “som att ha ett hemmabiosystem, varsomhelst, närsomhelst” och Review Geek framhåller att projektorn levererar “en riktig ljudsmocka”. Priset för en Nebula Cosmos Laser 4K är $2199 och $1699 för en 1080p-version. För att läsa mer, gå till Nebula Cosmos webbplats (länk).

 

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Bergdahl, vd

e-post: [email protected]

tel: 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

 

Om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.