Connect with us

Marknadsnyheter

Spaden i marken för S. Property Groups satsning på framtidens stadsdel, Brobyholm

Published

on

Under strålande sol samlades förra Lördagen samarbetspartners, riks- och kommunpolitiker samt lokalbefolkning för att gemensamt ta det första spadtaget för framtidens stadsdel Brobyholm. Här lägger investment- och fastighetsbolaget S. Property Group grunden för ett nytt bostadsområde där bostadsutvecklarna OBOS Kärnhem, Aros Bostad, Vernum Fastigheter, Blooc och Samfastigheter tillsammans bygger 250 bostäder och en förskola i etapp 1.

”Det känns förhoppningsfullt. Projektet är unikt och det är nya idéer. Vi behöver aktiva partners, som på det här sättet vill bygga och prova nytt” säger Anders Härnbro, kommunalråd i Strängnäs kommun.

Genom samarbetet med Botello skapas möjligheterna för ett hållbart boende i Brobyholm där man utnyttjar existerande teknik, gör det enkelt att agera hållbart samt optimerar för hela området, inte bara det individuella hushållet.

”Framtidens samhälle kräver att vi ökar livskvalitén för dess invånare, samtidigt som vi bättre utnyttjar de resurser vi har. Det här är något vi kan börja göra nu, med den tekniken som faktiskt är tillgänglig idag, snarare än att vänta på en magisk lösning i framtiden.” säger Botellos VD Douglas Lundholm.

Mer konkret innebär detta uppkopplade och smarta hem som inte bara sänker den boendes energikonsumtion, men även hjälper dem nyttja energin när den är som billigast. Här produceras energi lokalt via solceller på taken, energi som även kan delas med grannar och kraftnät vid överflöd.

”The Brobyholm Project will be the first holistic Smart Community that Samsung Electronics and ABB are jointly realizing – intended to combine the highest level of smartification with the highest level of energy efficiency and energy saving.” Mark Zwerner, Vice President Global Strategic Partnerships, Smart Buildings Division, Electrification and GPG BHAS, ABB.

Bostäderna ska värmas upp via närvärme, centraliserad bergvärme som produceras lokalt i området, genom ett samarbete med Megawatt Solutions, samtidigt som Tre Sverige kommer förse hela Brobyholm med 5G uppkoppling.

”I Brobyholm använder vi varken fjärrvärme eller biobränsle, i stället används ett närvärme-nät. I två energicentraler på området genererar vi bergvärme som vi sedan leder till de olika fastigheterna via ett lågtempererat kulvertnät. Under förutsättning att grön el används så är hela Brobyholmsanläggningen fri från utsläpp av koldioxid. Mängden koldioxid i atmosfären styr jordens medeltemperatur som sin tur avgör hur klimat och naturkatastrofer utvecklas.”, Ulf Jonströmer, ordförande Megawatt Solutions.

”Brobyholm kommer att ha full 5G-täckning och vara en av Sveriges snabbaste stadsdelar samt möjliggöra framtidens IoT-lösningar.” Haval van Drumpt, VD Tre Sverige.

Tillsammans kommer boende även ha möjlighet att nyttja sällanutrustning som gräsklippare och trädgårdsverktyg via delningslösningar, samt ha gemensam tillgång till elbilar via en bilpool signerad elbilio.

”Dagens bilar står oanvända över 95% av tiden. Samtidigt vill allt fler enkelt kunna ha tillgång till bil när de behöver den. Genom gemensamma elbilspooler kan vi öka nyttjandegraden, samt hjälpa de boende sänka både sina kostnader och sin miljöpåverkan.” Christian Stockeld Lindström, VD Elbilio.

Nu under Q4 påbörjas infrastrukturen i området med VA och allmänna gator, innan alla fastighetsutvecklare får tillgång till marken och kan påbörja säljstarter under 2023.

”Det här projektet är resultatet av starkt samarbete mellan kommun, bostadsutvecklare, samt teknologipartners. Här har vi jobbat hårt för att samla en bred mix av kompetenser och lösningar, som alla delar samma mål, att skapa ett bättre bostadsområde. Efter lång tid av diskussioner och planering, är det fantastiskt att äntligen vara igång!” Keyvan Houshman, VD S. Property Group.

Om Brobyholm:

Brobyholm är ett nytt, klimatsmart och modernt samhälle i Åkers Styckebruk, Strängnäs. Brobyholm är en plats som ger dig förutsättningar att leva mer, och bättre. Här hjälper tekniken dig spara tid och resurser – utan att det påverkar din vardag. Här får du tid för det som är viktigt, på riktigt. Området utvecklas av S. Property Group, Vernum, Aros, OBOS, Blooc och Samfastigheter. Här byggs 250 stycken bostäder och en förskola i etapp 1. Läs mer om, och följ projektet här: https://brobyholm.se/

Emil Brismar
Marknadschef
emil@sproperty.se

S. Property Group är ett ledande investerings-, innovations- och fastighetsbolag. Vi fokuserar på fastigheter och teknologier där vi ser tillväxtpotential driven av ekonomiska och demografiska trender. Vi kapitaliserar på vår breda expertis och våra entreprenöriella rötter för att generera en god avkastning till våra investerare och för en positiv utveckling för de platser vi skapar. S. Property Group har även två portföljbolag: Samfastigheter, som verkar inom social infrastruktur, samt Botello, som är verksam inom proptech. Huvudkontoret för S. Property Group ligger i Stockholm. Företaget har för närvarande 12 anställda. För mer information: https://sproperty.se/  

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.