Connect with us

Marknadsnyheter

Sparbanksstiftelsen Norrland expanderar med fyra nya krafter

Published

on

Sparbanksstiftelsen Norrland är stolt över att presentera fyra nya huvudmän som valts in på årsstämman.
Två av dessa är unga krafterna Henrik Sjölund från Malå och Ida Lindsjö från Umeå, som kommer att tillföra nya perspektiv och energi i arbetet med att stärka Västerbottens och Västernorrlands län.

Henrik beskriver sitt nya uppdrag som spännande och utvecklande. Han ser det som en unik möjlighet att bidra till bygdens bästa genom att fördela pengar till verksamheter som gynnar regionen.
– Det känns fantastiskt viktigt att få vara med och stärka vår bygd, säger Henrik.
Henrik har många järn i elden redan som 22-åring och arbetar som skogsmaskinmekaniker, deltidsbrandman och driver ett eget företag inom bemanning och reparationer. Han tycker att det nya uppdraget blir en kontrast till vardagen.
– Det är en lämplig sidosysselsättning som låter mig bidra från en annan vinkel. Det är inte jättevanligt att unga killar engagerar sig på det här sättet, men jag ser stor potential att ta mig an uppdraget, berättar han.

När Marjet Gustavsson, huvudman och representant från Rentjärn utanför Malå, ringde Henrik en morgon för att berätta om möjligheten att bli huvudman, så väcktes intresset. Som liberal politiker inom lokalpolitiken jobbar han redan för hembygden och vill vara en god ambassadör för både Malå och Sparbanksstiftelsen.
– Jag vill bidra till evenemang och bygdens utveckling, och vara aktiv för att kunna lyfta fram allt positivt som finns här, förklarar Henrik.
– Det finns jättemycket idéer bland unga, och jag vill hjälpa dem att nå ut och skapa förändring. Vi behöver fler unga röster, menar han.

Ida Lindsjö tar precis studenten och är lika stolt över att ha blivit invald som huvudman i Sparbanksstiftelsen Norrland.
– Det känns otroligt häftigt och jag ser fram emot allt som väntar, det känns hedrande att få det här förtroendet vid min ålder, berättar Ida som är 18 år.
– Det är otroligt inspirerande att se hur unga idéer kan få stöd och växa sig starka genom organisationer som Sparbanksstiftelsen. Jag hoppas kunna inspirera andra unga till att ta steget att engagera sig och våga tro på sina drömmar, säger hon.
Med sin bakgrund som grundare av UF-företaget Headlock UF, där hon och några kompisar utvecklade ett mopedhjälmlås för att motverka hjälmstölder, har företaget vunnit regionala tävlingar och Årets innovation i SM.
– Det var en fantastisk erfarenhet, säger Ida som är fortsatt aktiv som UF-alumn och ser fram emot att träffa nya talanger och prata om sitt brinnande intresse för entreprenörskap.
UF-företaget blev en väg in i näringslivet.
– Jag har alltid varit bra på muntlig framställning och problemlösning, och det tillsammans blev en perfekt kombination som jag fick mersmak av. Drivet att prestera har alltid funnits, och efter att ha fått känna på näringslivet föll målmedvetenheten på plats, berättar Ida.

Sparbanksstiftelsen Norrland är också glada över tillsättningen av två ytterligare huvudmän.

Tomas Hedlund, 56 år, från Skellefteå, arbetar på Skelleftebygg som koncerncontroller och har lång erfarenhet inom företagsbyggande. Hans kompetens och engagemang kommer att vara värdefulla tillgångar för stiftelsens fortsatta arbete.
– Det känns otroligt bra! Jag ser fram emot att kunna bidra med mina kontakter och agera som en ambassadör för stiftelsen, samt att ta med viktig information in i organisationen. Med 30 år som egen företagare har jag byggt upp ett omfattande kontaktnät, säger Tomas.

Kristoffer Berglund, 36 år, från Sundsvall, är teaterchef på Teater Västernorrland och har etablerat sig som en dynamisk ledare inom kultursektorn. Hans perspektiv och kreativitet kommer att bidra till att stärka stiftelsens kulturella engagemang.
– Det är både roligt och viktigt att få bidra till det betydelsefulla sociala arbete som stiftelsen gör. Jag är särskilt stolt över att kunna tillföra kulturens perspektiv. Det känns som min uppgift att lyfta fram kulturlivet, särskilt kultur för barn och unga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, säger Kristoffer.

För mer information kontakta:
Frida Anundsson
Vd, Sparbanksstiftelsen Norrland
Telefon: 073–030 70 11
E-post: frida.anundsson@sparbanksstiftelsennorrland.se

Sparbanksstiftelsen Norrlands huvudändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som ägare i Swedbank arbetar vi för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar och för att Swedbank ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden. Genom att arrangera aktiviteter kring ekonomiska frågor samt stötta och stimulera samhällsutvecklingen kan vi främja såväl sysselsättning som serviceutbud och tillväxt i vår region. Tillsammans med våra samarbetspartners delar vi årligen ut stöd inom områdena kultur, skididrott, ungt företagande och näringsliv.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.