Spherio Group ingår avtal med finländska Ivana Helsinki för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Markkinointi P. Suhonen Oy (”Ivana Helsinki”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Ivana Helsinki kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin andra kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterat plagg.

Det är med glädje vi idag kan presentera vår andra kund i Spherio Solutions. Att få möjlighet att samarbeta med Ivana Helsinki är något vi ser emot – att hjälpa internationella aktörer är något vi haft som målsättning och har som fortsatt strategi i utrullningen av Spherio Solutions. Detta steg är helt i linje med den omställning vi avser att göra med bolaget, där flertalet nya kunder i vår SaaS-platform är ett av våra största fokusområden ”, säger Mikael Wiborgh, tf. VD, Spherio Group AB (publ).

Vi är mycket glada över samarbetet med Spherio och deras lösningar som möjliggör att våra produkter får den livslängd de förtjänar. Att kunna ta hand om våra produkter och ge dem möjligheten till ett längre och äventyrsfyllt liv är helt i linje med våra värderingar. Ivana Helsinki står för vackra tidlösa klänningar för drömmare och visionärer, som förtjänar att få bäras under en så lång tid som möjligt” säger Paola Suhonen, grundare av Ivana Helsinki.

Under september månad kommer Ivana Helsinki driftsättas på Spherio Solutions. Innan driftsättningen kommer Ivana Helsinki att sälja utgående lager på Spherio Group:s platform Yaytrade med preliminär start för den första försäljningen i juli. Detta kommer ge Bolaget en SaaS-intäkt för de tre första månaderna juli, augusti och september plus en fast intäkt per hanterat plagg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wiborgh, tf. VD Spherio Group AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.