Spherio Group stärker teamet med ny CTO från SaaS-branschen

| 22 september, 2022 | 0 kommentarer

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) stärker teamet genom att rekrytera Måns Haegert som ny CTO. Måns tillträdde i september och kommer senast från SaaS-plattformen Nordkap där han hade rollen som Head of Development and Operations och ingick i ledningsgruppen.

”Vi är otroligt glada och stolta att ha Måns ombord hos oss. Med sina tidigare erfarenheter inom SaaS och andra teknologier kan vi nu fortsätta utveckla Spherio Solutions och bolagets marknadsplatser med en ännu högre kapacitet för att nå vår nya strategi med fokus på vår SaaS-platform och logistiklösning samt våra visioner för ett mer cirkulärt konsumtionssamhälle. Måns har även ett starkt ledarskap och brinner för att utveckla både teamet och bolaget simultant” säger Jon Berglund, grundare och CPO Spherio Group AB (publ).

Måns kommer senast från Nordkap där han var anställd som Head of Development and Operations samt var del av ledningsgruppen och bidrar med en lång erfarenhet från utveckling i allt från stora techbolag så som Dell Software och Betsson samt även från startups i stark tillväxtfas likt Spherio. Med en orubblig passion för utveckling av värdeskapande och kompetenta SaaS-tjänster och att bygga vassa team av utvecklare kommer Måns starkt bidra till Spherios fortsatta utrullning och vidareutveckling av Bolagets tjänster och lösningar.

“Det känns oerhört inspirerande att få bli en del av Spherio i denna fas, då man precis är i skedet att lansera sin nya SaaS-tjänst. För mig som tech-ledare har jag ett fokus – säkerställa att teamet är motiverade och att vi tillsammans med bolaget hittar vägar till de bästa lösningarna genom att bygga produkter i världsklass. Det är det jag brinner för, det jag älskar, att få kreativa själar att sträcka ut, växla upp och excellera. Nu kör vi! Let’s go Spherio!” säger Måns Haegert, CTO Spherio Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 462 29 57

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio Group
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar en ledande SaaS-plattform och logistiklösning som möjliggör för varumärken och bolag att hantera egna digitala butiker för försäljning av secondhand och provkollektioner och överlager. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.spheriogroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Spherio Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Spherio Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Spherio är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Spherio Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Spherio Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Spherio Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.