Statens fastighetsverk vill ha beslut om operabyggnaden i Stockholm

| 17 juni, 2022 | 0 kommentarer

Operabyggnaden med Kungliga Operan och Operakällaren är i akut behov av renovering och ombyggnad för att skapa bättre arbetsmiljö och mer utrymme för Operans verksamhet. Den 16:e juni skickade SFV in en hemställan till regeringen om att pröva förslaget NOiO (Ny Operan i Operan) som SFV lämnade 2019.  I andra hand begär SFV att regeringen beslutar om en investeringsram för en mer begränsad renovering.

Här är en sammanfattning av SFV:s hemställan.

  • En renovering av operabyggnaden i Stockholm har utretts och förberetts i många år. En renovering som möter Kungliga Operans (Operan) behov har på regeringens uppdrag gjorts av Statens fastighetsverk (SFV) vilket resulterade i en hemställan till regeringen 2019 om genomförande av förslaget Ny Opera i Operan (NOiO).
  • På uppdrag av regeringen redovisade SFV ett kompletterande underlag under 2021 som beskrev en mindre kostsam renovering (Nollalternativet).
  • Operan har ställt sig bakom NOiO men meddelat att Nollalternativet innebär att de inte kan fullgöra sitt uppdrag i operabyggnaden och därför inte kan återvända efter en renovering enligt Nollalternativet. Operakällaren har under planeringen av renoveringen inte ställt krav på ytterligare utrymmen som en förutsättning för att återvända efter en renovering.
  • Underhållsbehoven och behovet av akuta åtgärder har eskalerat, särskilt efter att verksamheten kom i gång igen efter pandemin. Både SFV och hyresgästerna Operan och Operakällaren gör sitt yttersta för att verksamheterna ska kunna hållas öppna men en skyndsam stängning av operabyggnaden kan bli nödvändig.
  • SFV har nu begärt att regeringen prövar hemställan om NOiO som SFV lämnade 2019. Det innebär att den största hyresgästen Operan anser sig kunna kvarstå som hyresgäst. I andra hand begär SFV att regeringen beslutar om en investeringsram för en mer begränsad renovering.
  • För SFV som förvaltar operabyggnaden är det ytterst angeläget att en investeringsram skyndsamt beviljas. Åtgärder behöver vidtas så att operabyggnaden ska kunna uppfylla de krav som följer av fastighetsägaransvaret och arbetsmiljöansvaret.

Vid frågor kontakta:

Maria Uggla, 010 478 76 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.