Statistik ur föreningsregistret: Antal föreningar efter landskap

| 12 september, 2022 | 0 kommentarer

Nyland har det överlägset största antalet föreningar i Patent- och registerstyrelsens (PRS) register, mer än 24 000. De näst största antalen föreningar finns i Egentliga Finland och i Satakunta, nästan 7 000 i vartdera landskapet. Se hela landskapsstatistiken på prh.fi

 

Registret omfattar totalt drygt 100 000 föreningar och religionssamfund.

 

Registrerade föreningar klassificeras i nio klasser

 

PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.

 

Från år till år är de populäraste klasserna kultur samt idrott och motion.

 

Till kulturföreningar hör bland annat olika konstföreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och bildning, hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar samt föreningar med anknytning till mat- och dryckeskulturer.

 

Till idrotts- och motionsföreningar hör bland annat allmänna idrottsföreningar, föreningar för individuella sporter och lagsporter, motorsportföreningar samt stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion.

 

De andra klasserna är politiska föreningar, yrkes- eller näringsrelaterade föreningar, föreningar inom social- och hälsovård, föreningar med anknytning till religion och världsåskådning, föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer, fritidsföreningar och andra föreningar.

 

Statistik över föreningar på PRS webbplats

 

Vi publicerar regelbundet statistik över föreningar och religionssamfund. Gå till statistiken över föreningar och religionssamfund på prh.fi

 

Fakta om föreningsregistret

 

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar, föreningens styrelseordförande och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är möjligt att anmäla föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på prh.fi

 

För mer information kontakta:

Jouko Koitto

Ledande jurist

Patent- och registerstyrelsen

Tfn mån–fre 029 509 5550

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.