Connect with us

Marknadsnyheter

Stena Line Travel Group förvärvar Voigt Travel

Published

on

Göteborg – 17 november 2022: Det svenska reseföretaget Stena Line Travel Group AB har idag tillkännagett att de förvärvat Voigt Travel Holding, den ledande nederländska specialisten på vinterresor till de nordiska länderna.

Genom affären förs det välkända nederländska varumärket Voigt Travel, tillsammans med dess båda systerföretag Scandinavian Wintersports och Ruka Safaris, in i Stena Line Travel Group. Där ansluter de till det framgångsrika nederländska reseföretaget Buro Scanbrit, som har varit en del av det svenska företaget sedan 1986. Samtliga företag fortsätter att bedriva sin verksamhet under sina egna varumärken, men kommer gemensamt att utgöra den nederländska marknadsledaren för semesterresor till de nordiska länderna, med sammanlagt 50.000 resenärer varje år.

 

Stena Line Travel Group AB är en av de största bolagskoncernerna inom fritidsresesegmentet i norra Europa, med 700.000 resenärer årligen. Eftersom företaget vinner betydande operativa fördelar genom att arbeta tillsammans med Voigt Travel, som är ett av de ledande företagen inom nordiska resor från Nederländerna, har affären varit attraktiv för båda bolagen.

 

Förvärvet av Voigt Travel Holding innebär att man tar ett logiskt steg för att stärka företagens erbjudande inom resesegmentet på den nederländska marknaden. Voigt Travel och Scandinavian Wintersports passar perfekt in i det svenska företagets varumärkesportfölj, som även inkluderar det ledande nederländska reseföretaget Buro Scanbrit, som specialiserar sig på bilturism till Storbritannien, Irland och Norden. Genom affären blir den nya bolagsgruppen marknadsledande inom fritidsresor från Nederländerna till de nordiska länderna.

 

De nordiska länderna har haft en stark tillväxt som resedestinationer under det senaste decenniet, en trend som Stena Line Travel Group förväntar sig ska fortsätta. Resenärerna uppger att de lockas av ländernas säkra, rofyllda och miljövänliga prägel, tillsammans med det fantastiska naturlivet. Affären ger nu Stena Line Travel Group en stark plattform för fortsatt tillväxt på denna pulserande resemarknad.

 

Jari Virtanen, VD för Stena Line Travel Group, förklarar hur man motiverat affären:

 

“Genom det här förvärvet stärker Stena Line Travel Group sin position på den nederländska resemarknaden avsevärt och kan erbjuda nederländska kunder ett bredare utbud av semesterresor till Norden.  Vi är fast beslutna att vara nederländarnas förstahandsval för turistresor till Norden inklusive Island, samt Storbritannien. Våra medarbetare har tillsammans kunskaper och erfarenheter av att arrangera turistresor till norra Europa som är helt utan motstycke. Vi är glada över att ha tagit detta nästa steg på vägen mot att skapa en europeisk resekoncern som är den verkliga specialisten på resor till destinationer i norra Europa. Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Voigt Travel och dess systerbolag.”

Cees van den Bosch, Managing Partner i Voigt Travel Holding, ser fram emot det nya samarbetet:

“Detta är ett fantastiskt steg för Voigt Travel och dess medarbetare, som under de senaste decennierna har varit pionjärer inom turistresor till åtskilliga nordiska destinationer och gjort dem tillgängliga via charterflyg från Nederländerna och Belgien. Genom den här affären har vi nu hittat en ny ägare till Voigt Travel som har styrkan och resurserna för att hjälpa oss att fortsätta vår expansion. Som en del av Stena Line Travel Group kan vi ytterligare stärka vår position, tillsammans med Buro Scanbrit och Scandinavian Wintersports, samt Ruka Safaris som riktar sig till den finska marknaden, och förverkliga våra ambitioner om fortsatt tillväxt. Jag ser fram emot att få uppleva det som framtiden bär med sig!”

Voigt Travel, Scandinavian Wintersports och Ruka Safaris kommer att finnas kvar och vara verksamma under Stena Line Travel Groups förvaltarskap. Voigt Travels Managing Partner Cees van den Bosch och Managing Director Marloes Meijer stannar båda i företaget. Van den Bosch blir dessutom Country Manager för Stena Line Travel Group Nederländerna och kliver in i bolagsstyrelsen för det nederländska bolaget.

 

Köpeskillingen har inte avslöjats.

 

 SLUTAR

 

För mer information och/eller bilder i hög upplösning, vänligen kontakta:

 

Stena Line Travel Group

Kontaktperson: Jari Virtanen, VD Stena Line Travel Group,  Simon Palmer, kommunikationsansvarig, Stena Line,

Telefon: +46 (0) 708 195966                Telefon: +44 (0) 7977 369082

Email: [email protected]    Email: [email protected]

 

Voigt Travel Group BV

Kontaktperson: Cees van den Bosch, Managing Partner, Voigt Travel Holding

Telefon: +31 6 53460663

Email: [email protected]

 

USP Marketing PR

Kontaktpersoner:  Anouk van Haaster samt Ninette Neuteboom

Telefon: +31 (0)20 423 2882

Email: [email protected] eller [email protected]

Om Stena Line Travel Group

Stena Line Travel Group är en del av Stena Line Travel & Retail Group, ett separat bolag som samlar alla rese- och detaljhandelsaktiviteter i Europa åt Stena Line, ett av Europas största färjerederier. Med en omsättning på mer än 250 miljoner euro som genereras på fler än 30 marknader, är Stena Line Group Travel ett av de ledande reseföretagen i norra Europa och en viktig aktör inom detaljhandelstjänster för resenärer (så kallad travel retail). Företaget har 250 anställda i Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Sverige och Spanien, som betjänar fler än 700.000 B2C-kunder som årligen reser till över 200 destinationer, och även ett betydande antal av de största aktörerna i Europa inom travel retail. Dess varumärken inkluderar R&F Travel Retail, Sembo, DTF Travel, Best Travel, Buro Scanbrit, Voigt Travel, Scandinavian Wintersports och Ruka Safaris. Stena Line Travel & Retail Group är helägt av Stena Line, som har 4.500 medarbetare och 38 fartyg på 18 rutter. Stena Line är i sin tur en del av Stena AB.

Om Voigt Travel

Voigt Travel BV har över fyrtio års erfarenhet av att arrangera resor till den genuina Norden, med finska Lappland som sin huvuddestination. Företaget erbjuder aktiva och äventyrliga (rund-)resor till de nordligaste delarna av Europa. Ett litet och erfaret team av resespecialister organiserar semesterresor till destinationer där upplevelser och äventyr är i centrum, och överträffar ofta resenärernas förväntningar. Voigt Travel är det företag i världen som erbjuder flest direktflygförbindelser till den arktiska regionen, med inte färre än fem destinationer i finska Lappland samt på Island både under sommaren och vintern. För mer information, se www.voigt-travel.nl.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.